Tijd voor de ziel

Tijd voor de ziel

Titel: Tijd voor de ziel
auteur: Mia Leijssen
aantal bladzijden: 231
prijs: Euro 17.95
Uitgever: Lannoo, Tielt
ISBN 978-90-209-7596-3

recensie door: Annet Hogenbirk, vrijgevestigd geestelijk verzorger/coach

‘Tijd voor de ziel’ is geschreven door Mia Leijssen, psychotherapeut en hoogleraar aan de K.U. Leuven. Het is een boek dat een aangename sfeer ademt, terwijl je het leest. De auteur is met de lezer, de cliënt en ook zichzelf in gesprek. Het is een ervaringsgericht gebruiksboek met informatie, voorbeelden en oefeningen voor de lezer, maar ook een pleidooi.
Een pleidooi voor integratie van zielzorg in de psychotherapie. Op persoonlijk wijze vraagt de auteur aandacht voor spirituele diepgang in het therapieproces. Ze plaatst haar thema helder binnen deze context. Met concrete voorbeelden uit haar therapiepraktijk illustreert zij op welke wijze de spirituele laag van de cliënt bereikt kan worden. Haar benaderingswijze is erop gericht: “cliënten helpen ontdekken wat tegemoet komt aan hun spirituele behoeften en hen stimuleren om een zielzorgprogramma te ontwikkelen dat aansluit bij wat hen fundamenteel kan inspireren en helen.”(211)
Ze koppelt het contact krijgen van de cliënt met zijn ziel ook aan haar eigen levenservaringen. Zo ontstaat er bij de lezer het inzicht dat ieder – zowel therapeut als cliënt – groeien kan in een spirituele levenshouding. Focussen op de eigen beleving of die van de cliënt is hierbij belangrijk. In stappen legt de auteur uit hoe je dit kunt doen.

Het boek is vooral gericht op (psycho)therapeuten. Maar het is zeker ook een verrijking van anderen die zich willen oefenen in de zielzorg. De lezer kan dichter bij zijn eigen ziel komen en bewust meer aandacht aan de diepere beleving van een ander besteden. Het boek is een aanrader voor een ieder die werkzaam is op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Ook geestelijk verzorgers, predikanten, priesters en pastores kan het inspireren. Het laat zien hoe je vanuit een niet-kerkelijke benadering in contact kan komen met de ziel. Fundamentele levensthema’s als liefde, dankbaarheid, helend contact en tijd nemen worden op concrete wijze neergezet.

In elk hoofdstuk staan praktische oefeningen om als lezer je eigen spiritualiteit en beleving te verkennen. Het zijn prettige, heldere opdrachten die het contact maken met jezelf stimuleren, zonder dat je het gevoel hebt van “Waar heeft ze het over?” Het gaat om een bewustwordingsproces van wat bezielend voor je is. Het boek lezen is echt even ‘Tijd maken voor de ziel’! Een aangename ervaring.

Reacties zijn gesloten.