Religie terug

Religie terug

Titel: Religie terug van even weggeweest
subtitel: Maar waar is God?
auteur: Gerrit Manenschijn
aantal bladzijden: 192
prijs: Euro 17.50
Uitgever: Boekencentrum
ISBN 978-90-211-41855

De titel doet een brede bespreking van religie vermoeden. Het boek gaat echter alleen over christelijk geloof. De auteur draagt met veel voorbeelden van (omgang met) Bijbelteksten zijn visie op de Bijbel als basis voor de ethiek van het dagelijks leven over. Hij stimuleert de lezer te overdenken wat zijn eigen uitgangspunten zijn in het dagelijks leven.
De auteur pleit voor een zoektocht binnen de kerkelijke gemeenschap. Hij kan zich daarbuiten geen bloeiend christelijk geloof voorstellen. Hij noemt sologeloof ‘een vorm van zelfbedrog’. Daarbij constateert hij een toenemende aandacht voor geloof dankzij modernisering. De huidige cultuur vraagt om geloof om te komen tot een beter leefbare samenleving. Hij beschrijft geloven als een manier van (ethisch) leven.

De auteur besteedt veel aandacht aan het omgaan met de inhoud van de Tien Woorden als basis voor de ethiek voor het leven in de samenleving. Hij koppelt Jezus’ ethiek hieraan. Als opdracht aan de lezer geeft hij mee te handelen naar eigen inzicht vanuit zijn persoonlijk geloof. “Wij zijn met onze eigentijdse inbreng voor het geloof niet minder dan de aartsvaders, Mozes, de profeten en de apostelen.”

Daarmee komt hij impliciet tot het formuleren van een antwoord op de door hem gestelde (ondertitel)vraag “Maar waar is God?” Christenen moeten in de seculiere democratische rechtsstaat goed gebruik maken van de hun geboden ruimte. Hij concludeert dat zij zelf hun keuzes moeten maken. “Maar ik ben één van hen; door het geloof ben ik met hen verbonden.”
Daarmee onderstreept hij het belang van lidmaatschap van een kerkgenootschap.

Het is een interessant boek met filosofische, ethische en hermeneutische bespiegelingen. Het bevat veel verschillende feiten die de auteur aan de lezer wil overdragen. Het is geschreven met een gereformeerde gedrevenheid. Het is niet toegespitst op één onderwerp. De lezer moet actief zelf een rode draad zien te ontdekken. Dat maakt het boek minder sterk, vind ik zelf. Er zit niet veel lijn in; het geeft de indruk associatief te zijn samengesteld. Op zich is dat niet erg, maar je kunt verdwalen in de vele feiten.

Het is een aanrader voor kerkelijke (protestante) gelovigen die zich persoonlijk willen bezinnen op de invulling van hun geloof. Ook bieden de afzonderlijke hoofdstukken leuk uitgangsmateriaal voor groepsgesprekken rondom christelijk geloof en het dagelijks leven in Nederland.

Reacties zijn gesloten.