Op zoek naar zingeving

Op zoek naar zingeving

Zingeving conretiseren

Boekbespreking van Op zoek naar zingeving (auteur: A. Bekman)

Dit handzame boekje is inspirerend en prettig leesbaar. Bekman richt zich op mensen die vanuit een leidinggevende positie invloed hebben op een stukje van de Nederlandse samenleving. Zijn vertrekpunt is de morele vraag: “Waar zijn wij mee bezig en is dit wat we willen?” Hij neemt geen genoegen met de antwoorden “Nederland werkt” en “De Nederlander wil verzorgd en behoed worden”. Beknopt worden de historie en de maatschappelijke en internationale verhoudingen beschreven. De vraag naar zingeving typeert de auteur als een Nederlandse kwestie. Op veel terreinen zijn we in ons land aan het verliezen waar het zingeving betreft: religie, politiek, grote bedrijven, universiteiten, kunst, sport, familieleven. Een terugkerende vraag – gericht op innerlijke beleving – is: Hoe scheppen wij zin in de zinloze, georganiseerde samenleving?

Wij moeten als mens zelf de zin aan de wereld en in het bijzonder aan de organisatie toevoegen, bewust omgaan met elkaar en betekenis geven aan de samenleving. Leiderschap is belangrijk en noodzakelijk om dit proces van zingeving mogelijk te maken. Leiders kunnen hun medewerkers faciliteren mee te doen aan een proces van zingeving. Daartoe worden zij opgeroepen meer te reflecteren in plaats van te organiseren. De auteur onderscheidt verschillende soorten bewustzijn die fundamenteel zijn voor het geïndividualiseerde zingevingsbewustzijn: dialogisch bewustzijn; proces bewustzijn; biografisch bewustzijn.

De lezer wordt door het lezen van dit boekje geprikkeld zelf zijn mogelijkheden in de eigen omgeving te zoeken en te benutten. Beckman geeft hiermee een opbouwende en praktisch uitgewerkte impuls om het tij van beleving van zinloosheid in de Nederlandse samenleving te keren.

Titel: Op zoek naar zingeving in de Nederlandse gemeenschap
Auteur: Adriaan Bekman
Uitgeverij CHN
ISBN 9789023243762
Aantal pagina’s: 104
Prijs: € 10,-

Reacties zijn gesloten.