Mentaal Vermogen

Mentaal Vermogen

Mentaal Vermogen
investeren in geluk
auteur: Jan Auke Walburg
aantal pagina’s: 272
Uitgeverij: Nieuw Amsterdam Uitgevers
ISBN: 9789046805466
prijs: Euro 22,50

recensent: drs. Annet Hogenbirk, vrijgevestigd geestelijk verzorger/theoloog

‘Mentaal vermogen’ is een prettig leesbaar boek dat het thema geluk van veel kanten belicht. De auteur is de directeur van het Trimbos-instituut, het nationale wetenschappelijke instituut voor de geestelijke gezondheid. Het biedt een overzicht van wat er op het gebied van geluk is onderzocht. Het thema ‘geluk/welbevinden’ wordt geplaatst in de context van het leven in zijn gehele omvang. Daarbij komt veel kijken: biologie, geld, gezondheid, werk, relaties, leefstijl en andere omstandigheden. Het boek sluit af met een overzicht hoe geluk door de tijd heen is nagestreefd. Het is iets van alle tijden.
Een deel van het boek wordt gewijd aan wat je zelf kunt doen aan geluk. De auteur heeft hierbij het individu op het oog, maar ook de werkgever en ook de overheid. Aan geluk werken is leven met visie en keuzes maken ten gunste van geluk. Geluk komt niet vanzelf: daarin moet je investeren. Het nastreven van doelen is hierbij belangrijker dan het realiseren ervan.
De auteur formuleert zes principes voor duurzaam persoonlijk geluk:positief en optimistisch denkenleven vanuit een missiebewust leven en genieteninteractie met anderengezonde leefstijlgeluk delen.Daarbij is de gerichtheid op anderen essentieel: we kunnen pas duurzaam gelukkig zijn als we ons mentale vermogen bescheiden maar gedecideerd inzetten voor zaken die een hoger belang dienen dan het eigenbelang. Gelukkig zijn, het leven positief waarderen, leven met plezier, je capaciteiten volop en productief inzetten voor een zinvolle missie en je diep kunnen verbinden met anderen komt voort uit onze geest, uit onze mentale vermogens.
Het boek wordt gekenmerkt door diepgang. Naast de geboden informatie uit talrijke onderzoeken op verschillende terreinen zet het de lezer aan het denken over zijn eigen waarden en visie op zijn eigen leven, en ook zijn visie op de samenleving. Er worden kritische kanttekeningen geplaatst bij het geluk dat rijkdom oplevert en bij bijvoorbeeld de visie op ouderdom. Externe omstandigheden als rijkdom en gezondheid blijken niet de alles bepalende factoren voor geluk te zijn. Het hanteren van waarden in het leven is essentieel. Belangrijke waarden die sterk met welbevinden en geluk samenhangen, zijn: trouw, creativiteit, plezier maken en begrip hebben voor anderen.
Er zit ook een belangrijke economische kant aan geluk. Geluk is vooral van belang voor de kenniseconomie. Gelukkige mensen presteren beter, zijn minder vaak ziek en zijn creatiever en meer open voor informatie. Het bevorderen van de mentale conditie verdient alleen al daarom aandacht van de preventieve gezondheidszorg. Het is echter voor de kwaliteit van leven van ieder van belang geluk binnen het bereik van anderen te brengen. Het levert rendement op door ontplooiing van talenten en het opbouwen van waardevolle relaties met anderen. De overheid heeft een sociaal en economisch belang bij het bevorderen van welbevinden van burgers. De werkgever heeft er belang bij en ieder individu zelf.
Zo is het streven naar geluk een zaak van iedereen.

Veel mensen kunnen hun voordeel doen met dit boek. Het is geschikt voor bezinning door managers en beleidsmakers, maar ook hulpverleners. Het activeert de lezer tot stilstaan bij zijn eigen aandeel in zijn geluk en in dat van anderen.

Reacties zijn gesloten.