Ma(i)len over de wereldreligies

Ma(i)len over de wereldreligies

subtitel: In gesprek over het Evangelie en andersgelovigen
Auteur: Robert Doornenbal
CHE Reeks
ISBN 9789023921639
2007
prijs: Euro 12,90
aantal pagina’s:135

Robert Doornenbal is historicus en doceert o.a. filosofie en apologetiek

In dit boek maakt de auteur de lezer meer wegwijs in de dogmatiek van de reformatorische kerken. De opzet is in mail-vorm. Deze doet denken aan de indeling van de Heidelbergse Catechismus: er wordt steeds een vraag gesteld waarop vervolgens een uitgebreid antwoord volgt. De vraagsteller is een student. Degene die beantwoordt is zijn docent.
Er komen allerlei religies aan bod, maar wie samenhangende ideeën zoekt rondom de wereldreligies vindt weinig antwoorden. Pas in de laatste 25 pagina’s lezen we hierover.
In het deel dat hieraan voorafgaat, gaat het om verduidelijking van het dogmatisch systeem van de docent-auteur. Hij gebruikt niet bekende religies om zijn (reformatorische) standpunten te verhelderen.

Volgens de auteur is de doelgroep de hedendaagse HBO-student. Daarbij wil ik toevoegen, dat dit dan wel een student(e) moet zijn die graag een stukje reformatorische dogmatiek leest.
Voor deze specifieke groep lezers kan het een boek zijn dat verheldering geeft. Het zal deze studenten helpen dogmatisch gedachtengoed wat genuanceerder te benaderen. De auteur geeft aan dat de wereld van de dogmatiek niet zo eenvoudig is. Hij laat zien wat invloed kan hebben op het innemen van een eigen standpunt.

Aan de reformatorische lezer kan ik het aanbevelen. Deze zal het boek waarschijnlijk weten te waarderen. Het is niet al te dik en geeft compact weer waar kerkelijke dogmatische discussies over kunnen gaan. Ze worden dan niet geplaagd met de dikke standaardwerken.
Voor hen die zicht willen krijgen op de denkwereld van reformatorische christenen is het ook een aanrader. Anderen zullen niet gauw de informatie vinden die ze op grond van de titel hadden gezocht. Het is geen gesprek, maar een stuk dogmatiek. Vandaar misschien ook zijn suggestie van ‘malen’ in de titel: de ‘i’ tussen haakjes (i). Een gemiste kans.

Reacties zijn gesloten.