Ik-kracht

Ik-kracht

Titel: Ik-kracht, voor een (daad-)krachtig leven!
auteur: Diana Kors
aantal bladzijden: 134
prijs: Euro 13,50
Uitgever: Uitgeverij Boekenbent
ISBN 97890-8570-544-4

Associatief geschreven boekje over authentieke innerlijke kracht die door de auteur “Ik-Kracht”genoemd wordt. Het gaat haar om de lezer meer zijn eigen energie te laten benutten door ruimte te geven aan de eigen “Ik-Kracht”. Ze maakt hierbij onderscheid tussen wilskracht en “Ik-Kracht”. Met wilskracht resultaat bereiken kost meer energie dan met “Ik-Kracht”. Bewust deze kracht de ruimte geven maakt een sterkere persoonlijkheid van je.
Deze benadering wordt in dit boekje verbonden met onderwerpen als chakra’s, familieopstellingen, de behoeftenpiramide van Maslow, deelpersonen, enkele methodes, ouderdom en tot slot bedrijfsleven.
De veelheid van onderwerpen die passeert, is een persoonlijke selectie van de auteur. Daarmee geeft ze een schets van welke benaderingen zij hierbij waardevol vindt. Deze onderwerpen worden meestal globaal behandeld en geven een blik in de associatieve werkwijze van de auteur als holistisch therapeute.
Het boekje besluit met oefeningen waarmee de lezer kan experimenteren, op creatief, fysiek en visueel gebied. Het is een ideeënrijk boekje, dat de lezer aan het denken zet over zijn eigen overtuigingen en motivatie in zijn dagelijkse bezigheden.

Reacties zijn gesloten.