Ethiek van de zorg

Ethiek van de zorg

Titel: Filosofie & Praktijk jrg.29, nr. 1 Ethiek van de zorg
Red.: T. Vink
aantal bladzijden: 64
prijs: Euro 8,50
Uitgever: Damon bv, Budel
ISBN 978-90-5573-889-2

Dit themanummer over zorgethiek biedt zeer wisselend leesbare artikelen. Het is een tijdschrift met een saaie lay-out. De doelgroep van dit blad is niet meteen duidelijk.
In het voorwoord wordt vermeld: “Filosofie en Praktijk stelt zich ten doel praktische problemen uit het openbare leven, zowel van algemeen maatschappelijke als van politieke aard te bespreken. (…) Daarmee beoogt het tijdschrift de rationaliteit van de openbare discussie te bevorderen en de mogelijkheid tot een persoonlijke positiekeuze te vergroten.”(6).
De inleiding somt achter elkaar de feiten van de verschillende artikelen op. Je moet al aardig ingelezen zijn op het onderwerp van dit themanummer, wil je de inhoud hiervan goed kunnen plaatsen.

De taal van dit tijdschrift is voor een belangrijk deel behoorlijk abstract. Het vereist van de lezer een vertrouwdheid met de taalvelden van de filosofische wetenschap en de ethiek.
Daarmee concludeer ik dat de lezers uit deze richtingen zullen komen.
Hoezeer dit tijdschrift dan zijn eigen doelstelling van het bevorderen van de publieke discussie kan halen, vraag ik mij af. Voor mij als academisch opgeleid theoloog waren niet alle artikelen even (aangenaam) toegankelijk geformuleerd. Annelies van Heijst levert het eerste artikel. Zij biedt een theoretisch overzicht. Dat stelt ze nogal abstract en compact op.
Het volgende artikel van de hand van Katharine Gardiner is een verademing. Zij weet haar boodschap in heldere taal te brengen in combinatie met een herkenbaar concreet voorbeeld uit de leefwereld van de lezer.

Twee andere artikelen relativeren de mogelijkheden van de ethiek waar het zorg betreft. De vraag wordt gesteld of zorg misschien niet los van het morele domein gezien moet worden.
In zijn artikel geeft Eric Tjong Tjin Tai aan, dat we terughoudend moeten zijn bij het veroordelen van anderen wegens tekortschietende professionele zorg. Deze zorg is niet zo vrij in handelen als de opvoeders in een gezinsrelatie. Hij onderbouwt zijn visie aan de hand van een heldere bespreking van de zaak Savanna.
Naast deze inhoudelijke artikelen kan de lezer nog kennis nemen van mijmeringen over wat filosofie is, een bespreking van een conferentie over het Europese Neuroscience and Society Network en van boekbesprekingen.

De onderwerpen die in dit tijdschrift worden aangestipt, zijn onderwerpen waar menigeen nog eens op kan doordenken.

Reacties zijn gesloten.