Communiceren met ziel en zakelijkheid

Communiceren met ziel en zakelijkheid

Communiceren
De ondertitel van dit boek is: effectiviteit = kwaliteit x acceptatie. Deze som vormt de rode draad die door het hele boek loopt. Zonder acceptatie door de ander heeft jouw kwalitatief goed werk geen effect. Door op positieve wijze het contact met de ander aan te gaan ontstaat de acceptatie. En de aard van dat contact heeft te maken met jouw eigen bezieling. Het boek is geschreven voor professionals die zich verder willen ontwikkelen in hun persoonlijke effectiviteit en voor mensen die anderen begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling. Degene die ermee aan de slag gaat, moet wel over zichzelf kunnen reflecteren. Het boek biedt helder verwoorde theorie en concrete herkenbare casusbeschrijvingen. Daarnaast zij er op internet zijn meer dan 70 praktische opdrachten te vinden, die zeer behulpzaam zijn bij het persoonlijke ontwikkelingstraject dat je als lezer doormaakt. Helaas moet je wel altijd de computer bij de hand hebben om met deze opdrachten bezig te zijn. Maar het is dan ook echt een boek dat je aan het werk zet. Blankestijn neemt je mee op een ontwikkelingstocht, die je in fases doorloopt. De onderwerpen vragen tijd om bij je te kunnen indalen en er concreet in je eigen situatie mee aan de slag te gaan. De opdrachten leggen zowel je mooie als je schaduwkanten bloot.

Het boek bestaat uit vijf delen:
A: Groei en ontwikkeling
B: Zicht op communicatie
C: Emotionele intelligentie
D: Win-wincommunicatie
E: Persoonlijk leiderschap

Leerdoel is dat je in contact staat met wat je bezielt en dat je hierover effectief kunt communiceren met anderen. Al doende leer je jezelf beter kennen en verken je andere mogelijkheden van communicatie. Blankestijn laat je iedere keer weer heel concreet stilstaan bij je eigen gedrag, hoe je reageert en zou kunnen reageren in jouw eigen situatie en bij de vaardigheden die je kunt ontwikkelen. Dit leidt uiteindelijk tot gedragsverandering in positieve zin! Ze gaat uit van een stermodel van zes ontwikkelingsniveaus: het niveau van gedrag, omgeving, het mentale, het emotionele, het fysieke en het zingevingsniveau. Daarmee maakt ze inzichtelijk wat er gebeurt. Ze geeft samenhangend coachende en therapeutische theorieën/methodes een plek in de ontwikkelingsroute.

Samengevat: ‘Wanneer je ervoor kiest om vanuit je hart te leven en te werken, kies je voor een persoonlijke ontwikkelingsweg. Een weg waarin je telkens weer geconfronteerd wordt met je eigen belemmeringen die het contact met je hart in de weg staan. Dit zijn met name belemmeringen op het mentale, fysieke en emotionele niveau, die overigens sterk met elkaar zijn verbonden.’ (181/182). Het boek is veel meer dan een confrontatie. Het brengt je met de talloze opdrachten werkelijk bij je hart. Het sterke is, dat je dat ook zelf meteen met je dagelijks leven in verbinding brengt.
Het is een inspirerend boek, dat de lezer helpt om effectief te communiceren en contact met zichzelf te maken. Daarnaast biedt het coaches een schat aan mogelijkheden om cliënten te begeleiden in een traject meer zichzelf te worden.

Titel: Communiceren met ziel en zakelijkheid
auteur: Silvia Blankestijn
205 pagina’s
uitgeverij Boom/Nelissen
isbn 9789024401482
€ 26,-

 

Reacties zijn gesloten.