Coaching bij kanker

Coaching bij kanker

Coaching bij KankerCoaching bij kanker – begeleiding vanuit levenskunst
Auteur: Inge Hidding
Uitgeverij Boom/Nelissen
ISBN: 9789024403615
Paperback & gratis e-book
182 blz.
1e druk, 2015
€ 24,90

Een praktisch boek met een prikkelende titel! Inge Hidding, auteur van dit boek en coach, heeft dit geschreven gericht op coaches als lezerspubliek. De inhoud van dit boek is echter voor breder lezerspubliek geschikt: ook psychosociaal therapeuten en geestelijk verzorgers kunnen hun voordeel ermee doen.

Begeleiding van cliënten met kanker vraagt volgens de auteur om extra aandacht en bewustwording van de coach. Zelf is ze ook ervaringsdeskundige. Ze kent de thema’s die ze beschrijft van binnenuit en vanuit haar werkrelatie met cliënten. Dat maakt haar boek praktisch en associatief. Ze zet afwisselend haar eigen ervaringen, verhalen van anderen, feiten en werkvormen op een rij. Daarbij geeft ze aan welke thema’s je als coach bij deze cliëntengroep tegenkomt en welke vragen het meest worden gesteld.

Het gaat om onderwerpen die herkenbaar zijn: vermoeidheid, angst, zelfbeeld, relaties, zingeving en werk. Daarbij formuleert zij in een eigen schema – Het Palet – de hieraan gekoppelde verlangens en passende werkvormen. En daarbij plaatst ze per thema een verwoording van wat dat vanuit levenskunst betekent: mens te zijn, te durven leven, je eigen leven te leven, lief te hebben, gelukkig te zijn en te creëren. Zij geeft aan dat dit specifiek voor de cliënt met kanker geldt, maar deze thema’s spelen mijns inziens bij iedere cliënt met zingevingsvragen een rol. Waarin ze zeker gelijk heeft, is het onderstrepen van het belang zorgvuldig om te gaan met de cliënt met kanker en hem/haar vooral nabij te zijn op zijn/haar tocht. Omdat leven met kanker anders is met alle onzekerheid en angst die erbij komt kijken.

De opdrachten en informatie halen de lezer doelbewust uit zijn comfortzone. Ze laat hem erbij stilstaan wat de impact is van kanker op alle terreinen van zijn persoonlijke leven. Ze gaat er hierbij vanuit dat de lezer een beperkte basiskennis van leven met kanker heeft en wil hem opleiden tot ‘excellente coach rondom kanker’. Daartoe heeft ze samen met andere coaches ook een digitaal uitwisselingsplatform en cursusmogelijkheden gecreëerd.

Het is een toegankelijk boek dat veel thema’s aanstipt die in de coachingsrelatie tussen de coach en de cliënt belangrijk zijn. Extra diepgang is wel wenselijk, zeker waar het het onderwerp van de subtitel van het boek betreft: de levenskunst. Deze wordt beknopt omschreven aan de hand van methodes van anderen: het stellen van vragen, het zoeken van waarde en het goed zorgen voor zichzelf. Daarnaast plaatst zij haar eigen uitgangspunt: levenskunst is leven in vertrouwen. Ze werkt dit thema beperkt uit.

Wat mij in het boek opvalt is het ontbreken van de verbinding van levenskunst met zingeving die mensen ook kunnen beleven vanuit hun bronnen van geloof, religie of levensovertuiging. Samenwerking met een geestelijk verzorger voor een volgende editie van dit boek zou het meer diepgang kunnen geven.

Wat levert lezing van het boek de lezer op? Toename van je eigen bewustzijn als coach bij kanker. Wat doet kanker met jou, hoe ga je zelf om met je lichaam, energie en aanwezigheid van kanker in je eigen (familie)leven? Daarnaast biedt het boek veel informatie ten aanzien van mensen met kanker. Hidding verwijst naar boeiend beeld- en cijfermateriaal dat te vinden is op internet. Ze besluit met een hoofdstuk praktische en deels ook creatieve oefeningen die gericht zijn op bewustwording van de lezer, maar ook gebruikt kunnen worden in de begeleiding van de cliënt. Je wordt er wijzer van!

Door: drs. Annet Hogenbirk,
vrijgevestigd geestelijk verzorger/coach, gespecialiseerd in begeleiding van mensen met kanker en bestuurslid VGVZ Werkveld geestelijke verzorging in de eerste lijn.

Reacties zijn gesloten.