Boosheid de baas

Boosheid de baas

Titel: Boosheid de baas
subtitel: ACT: een nieuwe methode om ergernis en frustratie in de hand te houden
auteurs: G. Eifert, J. Forsyth, M. McKay
Uitgever: Thema
ISBN: 9058713164
160 pagina’s
Euro 23,95

Met “Boosheid de baas” heeft de lezer een compact en helder werkboek in handen. Het is prettig leesbaar, concreet en zet de lezer aan tot actieve zelfreflectie. Het is opgebouwd uit tien hoofdstukken. Voor elk hoofdstuk mag je zeker een week uittrekken om het te overdenken en in praktijk te brengen. Dat geven de auteurs zelf al aan in hun voorwoord en dat is ook werkelijk nodig, wil je persoonlijk groeien in je omgang met woede.
Wat mij als vrijgevestigd geestelijk verzorger vooral aan dit boek opvalt, is dat het de lezer leert zijn aandacht te richten op wat zijn leven waardevol maakt. Daarvoor actief en bewust leren kiezen is de dragende kracht van de hele methode. De woede die ieder mens in zijn leven opdoet, komt hierdoor op een ander plan te staan. Boosheid is niet meer de barrière die verhindert voluit te leven.
Elk hoofdstuk sluit af met een conclusie in één regel en met een doordenker “Om over na te denken” en “Gewetensvragen” bij het onderwerp van het hoofdstuk. Door hiermee aandachtig aan het werk te gaan ben je als lezer bezig je eigen weg te banen. Je maakt het voor jezelf concreet wat de impact is van de boosheid op jouw leven. En je staat er ook bij stil wat je nu eigenlijk zelf wilt.
De auteurs laten de lezer steeds de balans opmaken door vragen te stellen als “Wat hebben mijn vergeefse pogingen tot beheersing mij gekost?” en “Leef ik in overeenstemming met mijn waarden?” en “Ben ik bereid mijn emotionele pijn en kwetsing met geduld en compassie en liefdevolle aandacht te behandelen, zodat ik verder kan met mijn leven?”
Op een uitnodigende wijze laten de auteurs de lezer zelf zijn eigen inzichten formuleren. Aan de hand van voorbeelden en theorie wordt het effect van woedestrategieën duidelijk. Met invulschema’s kan de lezer het voor zichzelf nader concretiseren. Vriendelijkheid, mildheid en vergevingsgezindheid naar zichzelf en naar de ander toe zijn uiteindelijk de krachten die ervoor zorgen dat de lezer de boosheid de baas is. Met het gebruik van deze kwaliteiten houdt hij zelf het stuur van zijn leven in handen.
Een werkboek dat een aanrader is voor ieder die – met aandacht voor leven met zijn huidige woede – zijn dagelijks leven waardevoller wil maken!

Reacties zijn gesloten.