Aandacht voor bezinning op de werkvloer

Aandacht voor bezinning op de werkvloer

Recensie door drs. Annet Hogenbirk, theoloog en vrijgevestigd geestelijk verzorger

Titel: De kracht van bezieling
Ondertitel: Drijfveren van individuen en organisaties
Auteur: Lenette Schuijt
Uitgeverij Asoka
ISBN 9789056701789
Aantal pagina’s: 318
Prijs: € 28,95

Lennette Schuijt constateert dat er tegenwoordig plaats is op de werkvloer om stil te staan bij het thema “bezieling”. Dit vraagt om bewuste aandacht en discipline. De inhoud van het boek is daarop gericht. De auteur richt zich op leidinggevenden en stelt hen veel vragen. Daardoor probeert ze hen te motiveren tot blijvende aandacht voor bezieling op de werkvloer.

Het boek is ingedeeld in twee delen. Het eerste gaat over individuen; het tweede over organisaties. De auteur beschrijft de ontwikkeling van de ziel door de eeuwen heen en geeft de positie ervan aan ten opzichte van de persoonlijkheid van de mens. Ze omschrijft waar volgens haar bezieling op gebaseerd is: op waarden die iemand van binnenuit heeft. Dit plaatst ze tegenover normen die van buitenaf zijn opgelegd. In haar bespreking verwijst ze naar de Griekse klassieke cultuur, soefi-tradities en sjamanisme. Ze gaat echter voorbij aan de invloed van het christelijke geloof op onze Nederlandse cultuur.

Bij haar bespreking van inspirerende waarden ontbreekt aandacht voor de levenservaring die mensen opdoen. Ze geeft een groot gewicht aan de eigen verantwoordelijkheid van de mens, zijn wilskracht en de keuzes die hij maakt. Ze ontwijkt de ontmoediging die uitgaat een gekwetste ziel en heeft geen aandacht voor de worsteling die daaruit voorkomt. Daarmee verliest het boek diepgang.

In haar gedrevenheid formuleert zij haar verwachtingen hooggespannen: “Jij kunt een leven scheppen waarin het voeden van de ziel net zo vanzelfsprekend is als het voeden van je lichaam.”(p.161)

De auteur heeft veel woorden nodig om haar punt te maken. Ze geeft veel en korte voorbeelden van andere personen, waardoor het zo nu en dan een fragmentarische indruk geeft. Ze wil de lezer veel tegelijk meegeven en geeft hem uitgebreide opsommingen mee. Daar waar ze “enkele aandachtspunten voor bezield leven” geeft, noemt ze maar liefst negentien aandachtspunten.

Het boek mist kernachtigheid. Hoofdstukken zijn lang en missen een heldere indeling. De lezer komt her en der lange vragenlijsten tegen. De leidinggevende met weinig tijd zal niet gemakkelijk dit boek met ruim driehonderd volle pagina’s doorwerken, alleen al vanwege de voortdurend doorgeschreven teksten.

Dat neemt niet weg dat de inhoud van het boek wel aandacht verdient. Het boek is geschikt om op bezinningsmomenten ter hand te nemen en een stukje tekst met vragen te overdenken. Het laat de leidinggevende bij zichzelf stil staan en nadenken over zijn eigen visie op het bedrijf waar hij werkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *