Verwijzer

Verwijzer

Moeite met functioneren

Soms loopt iemand chronisch tegen belemmeringen aan in zijn/haar werk. Wat er speelt, is meestal niet zo duidelijk. Maar dat uw cliënt of medewerker niet prettig werkt, merkt u als verwijzer/leidinggevende wel. Dit merkt u bijvoorbeeld aan:

  • Twijfelen aan zichzelf.
  • Weinig tot geen contact hebben met eigen drijfveren (basis).
  • Burn-out signalen afgegeven;  regelmatig ziek zijn of uitgeblust zijn.
  • Kwetsbaar en niet weerbaar zijn.
  • Zichzelf niet durven zijn.
  • Eigen kwaliteiten niet durven/kunnen benutten.
  • Gebrek aan motivatie in de huidige functie of op de huidige werkplek.
  • Instabiliteit in het leven; snel uit balans zijn.

Opmerkelijk hierbij is dat het qua vitaliteit vaak wel in orde is met de medewerker. Hij/zij (lees verder: hij/zij) eet gezond, doet aan lichaamsbeweging en heeft een vrijetijdsbesteding. Er liggen diepere vragen, waarop hij en u geen grip krijgen. U ziet dat uw medewerker en hem ook steeds minder werk uit zijn handen krijgt of daar steeds meer moeite voor moet doen.

Ziekteverzuim voorkomen

Het is tijd om in te grijpen! Door de medewerker te laten coachen op het gebied van zingevingsvragen en de balans van werk en privéleven kunt u een mogelijk (lang) ziekteverzuim voorkomen.
Uitgeblust zijn heeft vaak te maken met een gebrek aan inspiratie. Niet weten waar je het eigenlijk allemaal voor doet. Er geen ZIN meer in hebben of zien.
Als uw medewerker het gevoel heeft in een vicieuze cirkel te zitten van ‘dingen die moeten’, kan dat hem zeer ontmoedigen.
Dat kan door de werksituatie komen. Het werk is veranderd en de medewerker ook, maar niet in dezelfde richting. De onvrede/het uitgebluste gevoel kan ook door eigen overtuigingen komen. Hoe hij over zichzelf en zijn leven denkt bijvoorbeeld. En het kan ook komen door zorgen in de privésfeer. Hij heeft misschien zorgen over zijn gezinssituatie – zorgen rondom ziekte, handicap, echtscheiding of rouw – of bijvoorbeeld het (deels) verzorgen van een dementerende ouder. Als deze situatie lang voortduurt, kan dat zelfs leiden tot een burn-out.

 Aandacht voor spiritualiteit

De medewerker heeft vragen rondom zijn bestaan en de zin van zijn leven. Die spelen hem parten in zijn functioneren in zijn werk en ook vaak thuis. Dat kunnen ook spirituele vragen zijn: waartoe leef ik en werk ik? Wat voor zin heeft het? Wie en wat inspireert mij? Waar haal ik mijn kracht in het leven vandaan? Met die vragen moet hij persoonlijk aan de slag. Het is een belangrijk voor hem om een eigen antwoord te vinden. Een antwoord dat ook kan bestaan uit verwerken van verdriet, een situatie accepteren, maar ook uit andere wegen zoeken en vinden. Door zelf zijn eigen antwoord te vinden kan hij met meer gedrevenheid en zin in het leven komen te staan.

Vertrouwen en inspiratie

Coaching bij Zin in mijn Leven werkt uitstekend in dit soort situaties. Als coach/geestelijk begeleider heb ik veel mensen  in dergelijke situaties adequaat en op een inspirerende wijze begeleid. Mijn ervaring is, dat er door een beperkt aantal gesprekken rust komt bij de medewerker. Hij hoeft niet meer weg te vluchten voor zijn eigen leven. Hij krijgt het vertrouwen dat hij het (beter) leert hanteren en waarderen! Hij gaat zijn mogelijkheden (opnieuw) ontdekken en gebruiken. Daardoor krijgt u een krachtigere en positievere persoon op de werkvloer terug.

Ervaringen

Tijdens het begeleidingstraject bij Annet heb ik gewerkt aan het gevoel dat ik meer in mijn mars heb, dan ik gebruikte. Ik verdiepte me te weinig in mijn innerlijk leven en mijn persoonlijkheid kwam zeker tijdens mijn werk te weinig uit de verf. Annet wist daar raad mee. Op gestructureerde wijze volgde ze me op de voet en wist ze me te inspireren om met meer respect naar mezelf te kijken waardoor ik in beweging kwam om mijn leven op de juiste waarde te zien en vorm te geven.
Ze kan fijngevoelig luisteren, ervaringen kernachtig verwoorden, structuur aanbrengen en richting geven aan de kant die ik op wil. Door haar achtergrond heeft ze een rijk palet aan mogelijkheden en heb ik me heerlijk kunnen verdiepen in een wereld die ik niet kende, maar waar wel een verlangen lag.
José de J.

Annet is een coach die met een menselijke maat meet! Ik heb Annet ervaren als kritisch en niet-vooringenomen. Ze treedt haar cliënten met oprecht respect tegemoet, en leert hen -waar nodig- de eigenwaarde te hervinden en als bron voor kansen en inspiratie in te zetten.
Persoonlijke vraagstukken worden in samenhang met hun omgeving gezien en aangepakt. Belemmeringen worden teruggebracht tot realistische en beheersbare proporties en waar mogelijk omgebogen tot sturingsmiddelen en kansen. De resultaten die deze aanpak oplevert zijn daardoor van blijvende waarde. Als cliënt blijf je de controle over het coachingstraject houden en krijg je telkens weer de kans om met succesvol afgeronde taken en opdrachten te ervaren hoe zaken anders, beter kunnen.
Grote stappen zijn mogelijk maar ook stilstaan in verbazing en verwondering; de veelzijdigheid van het leven komt in al haar facetten voor het voetlicht. Annet biedt je de ruimte je coachingstraject zo doelgericht als gewenst en zo ‘zweverig’ als nodig vorm te geven. Maar Annet waakt er terdege voor dat je coachingsdoelen gehaald worden en weet daar ongemerkt de vaart in te houden.
Om kort te gaan, ik heb het coachingstraject met Annet ervaren als inspirerend en motiverend. Mijn doelen zijn gehaald en mijn inzichten zijn enorm vergroot. Ik kan haar daarom van harte aanbevelen!
Bob N.