Autismebegeleiding

Autismebegeleiding

Vinden van mogelijkheden

Het leven met een autistische stoornis is niet eenvoudig. De omgeving begrijpt vaak niet waar je moeite mee hebt. Schijnbaar eenvoudige situaties kunnen je veel inspanning en ook de nodige frustraties kosten. Als je autisme hebt, kan dat ook behoorlijk wat impact hebben op je sociale leven. Het geeft fricties in relaties, het vraagt een andere benadering van elkaar en bovenal: je moet het kunnen accepteren, dat jij anders bent dan ‘gewoon’ is in de Nederlandse samenleving.
Of je zit juist aan de andere kant: je partner heeft autisme. Of je kind(eren). Daar moet je vrede mee leren sluiten. Verkennen wat het jou doet. Vaak is het een proces van rouw dat je doormaakt. En van zoeken. Het kan ook een proces van vinden worden. Van vinden van mogelijkheden, van begrip en van elkaar leren verstaan.

Heb jij praktische begeleiding nodig vanwege autisme?

Vind je het moeilijk om overzicht over je week te hebben? Heb je meer structuur nodig om beter om te kunnen gaan met je schoolwerk, werk en /of huishouden? Ik help je daar heel praktisch bij in 1 op 1-begeleiding bij je thuis. Ik kijk met je mee en geef je aanwijzingen. Zo kun je beter leren omgaan met je mogelijkheden en je beperkingen. Ik bied je hulp bij het plannen en bespreek activiteiten met je voor, zodat jij zelf daar gemakkelijker mee bezig kunt. Ik stimuleer je in deze begeleiding zelf zoveel veel mogelijk je eigen regie in handen te houden en je eigen keuzes te maken.