Resultaten

Resultaten

Het levert veel op!

 • Ruimte voor jezelf kunnen creëren; je eigen standpunt durven in te nemen.
 • Keuzes kunnen maken.
 • Aandacht voor je eigen vertrekpunt, met oog voor het doel dat jij hebt met je leven, betekenis- en zingeving.
 • Motieven van eigen handelen helder hebben.
 • Inspiratiebron(nen) gebruiken.
 • Overzicht hebben. Dit geeft rust: niet alles hoeft! Prioriteiten kunnen stellen.
 • Bewust met je eigen capaciteiten en eigenschappen omgaan.
 • Daardoor beter functioneren in een team.
 • Meer balans en energieker functioneren.

Effect: (voorbeelden uit de praktijk)

 • Vanwege burn-outklachten en grote twijfels of zij de juiste keuzes maakte, klopte een medewerker van het Radboudumc bij Zin in mijn Leven aan. Ze had vragen vanuit haar religieuze achtergrond, haar opvoeding, partnerkeuze en rondom haar functioneren op het werk. Ze was de draad in haar leven kwijtgeraakt en vroeg zich af of ze vanaf haar studietijd alles verkeerd gekozen had.
  Een traject van 8 gesprekken was effectief voor haar om hernieuwde energie op de werkplek te krijgen. Daarnaast koos ze vol overtuiging om een opleiding naast haar werk te gaan doen en zag ze mogelijkheden om aan haar relatie te werken.
 • Coaching van een beleidsadviseur vanwege depressiviteitsklachten. Deze deden hem eraan twijfelen of hij zijn werk wel aankon en of hij er wel paste.
  Een individueel traject van 12 gesprekken zorgde voor zicht op zichzelf, versterking van zijn persoonlijkheid en passende inzet van zijn kwaliteiten. Daarbij nam zijn waardering van zichzelf en zijn werkzaamheden toe. Hij vond binnen een half jaar een beter passende functie binnen het eigen bedrijf.
 • Het gevoel te falen brachten een startende docente aan een middelbare school bij Zin in mijn Leven. Zij dacht erover aan alles de brui te geven. Zij werd zich tijdens het coachingsproces (10 tweewekelijkse sessies) bewust van de omstandigheden die haar werk moeilijk maakten en van haar eigen drijfveren en haar mogelijkheden. Zij maakte een keuze te zoeken naar een beter bij haar passende onderwijsfunctie. Zij vond deze na driekwart jaar en werkt daarin met veel plezier!
 • Coaching van een zorgmedewerker in een woon-zorgcentrum. Zij leerde op constructieve wijze om te gaan met de werkdruk op haar afdeling en beter te communiceren met haar leidinggevende. Een traject van 5 sessies bleek effectief.
  Ze komt eens in de paar maanden terug voor een “update”: een sessie waarin ze haar doelen weer voor zichzelf helder maakt.
 • Een medewerker met eigenschappen van autisme (werkend bij een technisch bedrijf) komt eens per 6 weken zijn dagelijks leven bespreken. Juist door samen naar wat hij tegenkomt in zijn werk en wat er thuis speelt te kijken, lukt het hem in balans te blijven. Hij houdt overzicht en wordt niet meer door de dingen overspoeld, zoals dat vroeger wel gebeurde.

Ervaringen

Tijdens het begeleidingstraject bij Annet heb ik gewerkt aan het gevoel dat ik meer in mijn mars heb, dan ik gebruikte. Ik verdiepte me te weinig in mijn innerlijk leven en mijn persoonlijkheid kwam zeker tijdens mijn werk te weinig uit de verf. Annet wist daar raad mee. Op gestructureerde wijze volgde ze me op de voet en wist ze me te inspireren om met meer respect naar mezelf te kijken waardoor ik in beweging kwam om mijn leven op de juiste waarde te zien en vorm te geven.
Ze kan fijngevoelig luisteren, ervaringen kernachtig verwoorden, structuur aanbrengen en richting geven aan de kant die ik op wil. Door haar achtergrond heeft ze een rijk palet aan mogelijkheden en heb ik me heerlijk kunnen verdiepen in een wereld die ik niet kende, maar waar wel een verlangen lag.
José de Jong

Annet is een coach die met een menselijke maat meet! Ik heb Annet ervaren als kritisch en niet-vooringenomen. Ze treedt haar cliënten met oprecht respect tegemoet, en leert hen -waar nodig- de eigenwaarde te hervinden en als bron voor kansen en inspiratie in te zetten.
Persoonlijke vraagstukken worden in samenhang met hun omgeving gezien en aangepakt. Belemmeringen worden teruggebracht tot realistische en beheersbare proporties en waar mogelijk omgebogen tot sturingsmiddelen en kansen. De resultaten die deze aanpak oplevert zijn daardoor van blijvende waarde. Als cliënt blijf je de controle over het coachingstraject houden en krijg je telkens weer de kans om met succesvol afgeronde taken en opdrachten te ervaren hoe zaken anders, beter kunnen.
Grote stappen zijn mogelijk maar ook stilstaan in verbazing en verwondering; de veelzijdigheid van het leven komt in al haar facetten voor het voetlicht. Annet biedt je de ruimte je coachingstraject zo doelgericht als gewenst en zo ‘zweverig’ als nodig vorm te geven. Maar Annet waakt er terdege voor dat je coachingsdoelen gehaald worden en weet daar ongemerkt de vaart in te houden.
Om kort te gaan, ik heb het coachingstraject met Annet ervaren als inspirerend en motiverend. Mijn doelen zijn gehaald en mijn inzichten zijn enorm vergroot. Ik kan haar daarom van harte aanbevelen!
Bob Nonnekens

Ik ken Annet als collega-geestelijk verzorger en heb haar geraadpleegd met vragen rond het predikantschap. Annet heeft me met haar heldere, analytische stijl een luisterend oor geboden en vanuit haar eigen ervaringen verder geholpen. Wat me opvalt is haar analytisch vermogen : ze hoort in je vraag de verschillende ‘deelvragen’ en deelt het op in behapbare stukjes en maakt het zo oplosbaar.
Janneke Herweijer

Opdrachtgevers:
Hogeschool Arnhem Nijmegen
MEE Gelderse Poort
PKN
Rivas
Pantein
Zorgcentra Rivierenland
Vele individuele cliënten
Diverse zingevings- en meditatiegroepen