Coaching

Coaching

Werken aan de kwaliteit van je leven kun je door een coachingstraject bij Zin in mijn Leven te volgen. Het levert je het volgende op:

 • Tevredener zijn in je dagelijks leven/werk
 • Aandachtig leven en liefdevol met jezelf omgaan
 • Begeleiding bij het maken van keuzes
 • Steun bij het omgaan met je eigen levenssituatie
 • Beter zicht hebben op je doelen die je wilt bereiken
 • (Her)ontdekken waar je sterke kanten zitten
 • Vergroten van inzicht in en actief inzetten van je energie- en inspiratiebronnen
 • Je kwaliteiten verder ontwikkelen
 • Mogelijkheden zien en benutten; werk doen op een manier die zoveel mogelijk bij je past
 • Op prettige wijze gestimuleerd worden om jezelf uit de verf te laten komen
 • Advies van een professioneel werkende buitenstaander die onbevangen tegen jou en je omgeving aankijkt.

Coaching is zinvol

Als je vragen hebt als deze:

 • Hoe krijg ik en ervaar ik weer zin in wat ik doe?
 • Hoe krijg ik voldoening door wat ik doe?
 • Waarom doe ik dit werk?
 • Hoe kan ik meer mezelf zijn in mijn werk?
 • Hoe blijf ik uit de ziektewet en word ik sterker?
 • Hoe leer ik beter met mezelf en met (de ideeën van) anderen omgaan op het werk?
 • Hoe kan ik mijn werk en moeilijke privé-omstandigheden toch goed met elkaar combineren?
 • Hoe kan ik duurzaam energieker en veerkrachtiger gaan functioneren?

En als je zelf wilt investeren:

 • Je bent bereid naar jezelf te kijken.
 • Je wilt investeren in jezelf en je geestelijke conditie.
 • Je wilt actief in gesprek gaan.
 • Je wilt actief  aan de slag om verder te komen.
 • Je wilt (leren) denken in mogelijkheden.

Coaching op maat

Het is begeleiding op maat. Met elkaar aandachtig in gesprek gaan speelt daarin de hoofdrol. Je (levens)verhaal is belangrijk. Als coach/geestelijk begeleider stel ik je persoonlijke en kritische vragen om helder te krijgen wat in jouw leven belangrijk is en waarom. Waar leef je voor? Hoe doe je dat?
Wat lukt er niet, wat juist heel belangrijk is voor jou? Opvoeding bijvoorbeeld, of geloof(sachtergrond), zelfbeeld, werkklimaat of relatie, hobbies en andere t
Je levensgevoel komt voort uit alles wat jou gevormd heeft en vormt.
Bij de gesprekken geef ik je opdrachten die je op je werk of thuis uitvoert. Deze opdrachten formuleer ik passend en concreet bij jouw situatie en jouw doel met de coaching.

Coaching door Annet Hogenbirk (Zin in mijn Leven) levert je altijd winst op! Door de doortastende coaching kan het aantal benodigde sessies beperkt blijven. De financiële investering is daardoor relatief laag. Je werkgever spaart ziektegeld uit en krijgt een duidelijk meer gemotiveerde arbeidskracht op de werkvloer terug die efficiënter werkt. Kijk voor enkele voorbeelden naar de ervaringen van anderen.

Werkwijze

Eerst vindt er een kennismakings- cq. intakegesprek plaats. Daarin maken we met elkaar kennis en inventariseren je vragen en behoeften. We maken een inschatting van het aantal benodigde sessies en spreken evaluatiemomenten af. Daarna vinden de coachingsessies plaats. Als de werkgever de opdrachtgever is van het coachingstraject wordt dit – als de werkgever dit op prijs stelt – met de werkgever geëvalueerd.

Locatie

De coachingssessies vinden in principe plaats in de praktijkruimte van Zin in mijn Leven te Nijmegen. In overleg kunnen ze ook elders plaatsvinden.