Archief van
Categorie: Ervaringen van cliënten

De coaching van Zin in mijn Leven brengt mensen dichter bij zichzelf en dichter bij hun doelen. Lees hun reacties!

Zin-workshopdag voor zorgmedewerkers

Zin-workshopdag voor zorgmedewerkers

Een boeiende en inspirerende workshop-dag hadden we in Boxmeer. Ik coachte deze keer zorgmedewerkers van Pantein in het omgaan met zingevings- en levensvragen van hun bewoners (cliënten) in het verpleeghuis en de thuiszorg. Zingevings- en levensvragen zijn grote woorden voor het omgaan met mensen met hun problemen met hun dagelijkse bestaan. En dat kan heel diep gaan. Het is mooi om met elkaar te onderzoeken hoe je iemand zo goed mogelijk tot zijn of haar recht kunt laten komen. Hoe gaat iemand stralen en krijgt zijn of haar leven weer glans?

Het gevarieerde programma
Het bekijken en bespreken van beeldmateriaal – rollenspel – activerend balspel met woordassociaties – eigen beeld op papier zetten – leverde een zeer positieve waarderingsscore op van de deelnemers. Voor het programma: 4,8 van de 5 punten; voor de begeleiding:  4,8; voor het krijgen van inzichten : 4,6 en voor het kunnen toepassen ervan: 4,6. Maar veel belangrijker dan de cijfers is, wat de deelnemers er voor zichzelf als beroepskracht en mens aan op deden!

Een associatiespel met de bal: Leuk om je inzichten te activeren!

 

Het programma
“Het programma vond ik erg inspirerend. Ook leuke filmpjes waar we het over konden hebben.”
“Leerzame dag. Met veel voorbeelden in beeld, maar ook de voorbeelden uit onze eigen praktijk.”
“Verhelderend.”
“Absoluut geen saaie dag door de variatie!”

Begeleiding door Annet
“Goede begeleiding, kleine groep, veel gelegenheid om in gesprek te zijn, luisteren naar ieders verhaal.”
“Begeleiding vond ik erg super!! Door jouw manier van omgang liet je ons zelf denken, discussiëren en inspireren.”
“Goede begeleiding. Veel diepgang en erg prettig ervaren.”
“Duidelijk. Doorvragen.”

Heb je inzichten opgedaan, iets nieuws geleerd?
“Blijf bij jezelf, luister naar de ander, respect, je weet het allemaal, maar soms is het goed het er ook over te hebben. Vooral in deze drukke/roerige tijden zijn we geneigd om maar door te razen. Maar even pas op de plaats,’hoe gaat het met jou’ is ook heel belangrijk (naar bewoners én personeel toe).”
“Concrete tips voor het omgaan met een familielid van een bewoner: haar op een andere manier kunnen benaderen.”
“Situaties van allerlei kanten bekijken en zo naar oplossingen zoeken. Dat geeft ruimte!”
“Andere kijk op hoe je anderen kunt benaderen. Als je jezelf goed voelt, is het gemakkelijker om anderen te benaderen.”
“Van elkaar geleerd om met een bepaalde case om te gaan. Diepgang.”

Waar deze dag bij helpt op de werkvloer
“Luisteren naar elkaar, van elkaars ervaringen leren. Misschien kan het ook anders: stap af van hoe je het altijd doet!
Een bepaalde persoon anders benaderen. “Aandacht besteden in het team aan alle bewoners – niet alleen aan die problematisch gedrag vertonen – , zeker ook aan de stille (‘vergeten’) bewoners.”
“Bewuster te werk gaan. Het delen van ervaringen met elkaar om tot een oplossing te komen.”
“Bewust zijn van hoe je een gesprek open kunt voeren. Open vragen proberen te stellen.”
“Mijn concrete case: goede tips om te proberen de diepgang van deze bewoner omhoog te halen. Stilstaan bij de vraag: “Waarom dit gedrag?” “

Uitwisselingsgroep Meditatie

Uitwisselingsgroep Meditatie

Review Uitwisselingsgroep Meditatie: ‘Eindeloos leven: … zijn wie je bent!’

Afgelopen tijd zijn we vier zaterdagmorgens bij elkaar geweest. Er waren zes deelnemers aan deze groep. Mensen die in deze periode ook dagelijks de tijd namen om stil te worden en te mediteren. We gebruikten hierbij de app en de website www.biddenonderweg.org als uitgangspunt. Die verzorgt door het jaar heen elke dag bijbelmeditaties. Je begint met een stukje muziek, luistert dan naar een bijbellezing en je krijgt daarna een paar vragen om over na te denken. Ik heb als begeleider van de groep daar materiaal bij gemaakt, zodat we er meer op onze eigen manier mee bezig konden zijn.
Om je een beeld te geven wat je je bij onze groep moet voorstellen laat ik je hier meelezen in stukjes van de evaluatie.

Het dagelijks mediteren

“Ik zag er zelfs naar uit. Het extra materiaal was elke dag als een kleine verrassing of cadeautje.”
“Inspiratie kwam bij mij vooral door de vragen van Annet.”
“Het geeft mij een houvast, wordt een deel van mijn dagelijks leven.”
“Mooie muziek, fijne stem die de meditatietekst voorlas, moment van rust.”
“Rust van klokken en muziek om te beginnen. Goede stemmen bij lezen van teksten. Fijn ook dat de tekst als leestekst beschikbaar was.”

De uitwisselingsbijeenkomsten

“Heel prettig, voedend, vertrouwelijk.”
“Zeer positief, inspirerende en heel diverse, gemotiveerde mensen”
“Fantastisch fijn.”
“Heel prettig en een oase van rustmoment in de week. Een plek die ook helpt om mij steeds opnieuw weer terug te brengen op het “pad” dat ik graag wil bewandelen vanuit mijn verlangen naar “tevredenheid met wat het is”.
“Ik vond het fijn om te komen, voelde me van het begin af aan geen vreemde, en veilig genoeg om te delen wat me bezighoudt.”
“Goed, rustig en bewonderend hoe mensen omgaan met wat ze beleven…”

Wat belangrijk werd gevonden

De sfeer: “Dat ik mij op mijn gemak voel bij de mensen die er zijn, vooral ook omdat er geen discussies zijn, maar ieder zoveel of zo weinig als hij/zij wil dingen kan delen.”
“Beleving van anderen horen en zelf woorden zoeken voor eigen beleving.”
De begeleiding: “Zonder dat Annet merkbaar stuurt stelt ze op de goeie momenten de goeie vragen en betrekt ze ieder op een wijze die bij hem/haar ook past.”
Het meditatieve moment tijdens de groepsbijeenkomsten: “De bespreking van de gekozen gedichten. Dat konden we ook niet voorbereiden en daarom waren de reacties zo puur en echt.”
“Aandacht voor een ander, voor mezelf, het stiltemoment.”
“Er was voldoende ruimte om aan bod te komen, en Annet nodigde daar ook toe uit. Het meditatiemoment met tekst deed me goed en de afsluitende muziek een mooi moment.”

Het licht is meer gaan schijnen

Het licht is meer gaan schijnen

Tijdens het begeleidingstraject bij Annet heb ik gewerkt aan het gevoel dat ik meer in mijn mars heb, dan ik gebruikte. Ik verdiepte me te weinig in mijn innerlijk leven en mijn persoonlijkheid kwam zeker tijdens mijn werk te weinig uit de verf.
Annet wist daar raad mee. Op gestructureerde wijze volgde ze me op de voet en wist ze me te inspireren om met meer respect naar mezelf te kijken waardoor ik in beweging kwam om mijn leven op de juiste waarde te zien en vorm te geven.
Ze kan fijngevoelig luisteren, ervaringen kernachtig verwoorden, structuur aanbrengen en richting geven aan de kant die ik op wil.
Door haar achtergrond heeft ze een rijk palet aan mogelijkheden en heb ik me heerlijk kunnen verdiepen in een wereld die ik niet kende, maar waar wel een verlangen lag.

José de Jong