Archief van
Categorie: Blog

Jouw leven voltooid? 2 tips om er méér van te maken

Jouw leven voltooid? 2 tips om er méér van te maken

Verkeerde benaming

Voltooid leven blijkt – uit het onderzoek hiernaar dat onderzoekster Els van Wijngaarden onlangs deed in opdracht van het kabinet – voor veel mensen een leven te zijn dat voor hen heeft áfgedaan. Ze zijn er klaar mee. Niet langer willen ze lijden aan eenzaamheid, geldgebrek, afhankelijkheid of gevoelens van overbodig en boventallig zijn. Als je je door deze levensproblemen omlaag gezogen voelt, dan is het mogelijk dat je het (leven) helemaal hebt gehad! Door een aantal politici wordt dit een voltooid leven genoemd. Ze bedoelen eigenlijk dat het leven een vervuld leven zou moeten zijn. Dat je ervan verzadigd bent en tevreden.

Geen echte keuze

Maar gezien de resultaten van het onderzoek is de door D66-politici gewenste mogelijkheid te kiezen voor een vrijwillig levenseinde (bij dit voltooide leven) helemaal geen positieve keuze. Er is geen sprake van vervulling. Het is huilen in je ziel. En dat blijkt niet alleen ouderen te overkomen. Ook als je jonger bent dan vijfenzestig (ook bij tieners en studenten) kan een gevoel van zinloosheid je dag bepalen.

Broodkruimels voor de vogels strooien : vervullend leven

Hoe je zelf invloed hebt – Wat jij zelf en wat je omgeving hier aan kan veranderen

  1. Breng het grote leven eens terug tot dat wat je kunt overzien, voltooi je dag. Blik ‘s avonds terug op de dag die weer voorbij is. Wat heeft die je gebracht? Waren er momenten waarop je blij was met iets of iemand? Deed je iets dat je (even) een tevreden gevoel gaf? Heeft iets je interesse gewekt? Misschien ben je bezig geweest met wat of wie jou nodig had. Dat kan groot zijn: je werk, een hulpbehoevende partner of ouder. Maar het kan ook iets (relatief) kleins zijn: de planten water geven, je broodkruimels aan de vogels voeren. Hoe groot moet iets zijn om een glimlach te voorschijn te toveren of een twinkeling in je ogen? Maar je moet dat maar kunnen. Dat geleerd hebben in je leven. Het is best een kunst. En die kunst zal je niet altijd beheersen. Het kan dus zo zijn dat je gevoelens omlaag getrokken worden. Dat je niet komt tot een mooi voltooide dag. Misschien voelt het leeg of te stil in jezelf of juist te onrustig.
  2. Laat er een ander zijn die met haar/zijn aandacht hierin veel kan betekenen. Het is een wereld van verschil als je mag zeggen wat je raakt, bezighoudt of waar je tegenop ziet terwijl er iemand naar je luistert. Aandachtig aanwezig is zonder dat die ander wat je zegt wegwuift of kleiner maakt. Het voelt heel anders als er iemand is die daar juist even voor gaat zitten. Aandacht van de ander kan van een lastige (‘voltooid-leven-’)dag een dag maken die toch de moeite waard was om te leven. Een dag die af was en vervuld!

Durven wisselen

We wisselen nogal eens van rollen in het leven. De ene keer kun jij er (meer) voor de ander zijn en de andere keer de ander voor jou. De ideale situatie is dat je voor elkaar zorgt en aandacht voor elkaar hebt. Het is een kwestie van je daarop instellen en veel oefenen door gewoon te doen. Laten we elkaar deze ervaring bieden. Dan voltooien we onze dagen positief.

December ’19: Dagelijks even vakantie

December ’19: Dagelijks even vakantie

Even leeg zijn

“In januari wordt het rustig. Dan wil ik even niks… Eerst maar eens zien hoe ik de feestdagen te overleef!” Opmerkingen van die strekking hoor ik vaker. Soms ziet iemand op het einde van de zomer al tegen de decembermaand op. Maar december hoeft – met alle sociale verplichtingen die er zijn – geen overbelastende maand te zijn. Geef jezelf dit jaar juist die hele decembermaand dagelijks een vakantiemoment! Gun het jezelf om dan elke dag een kwartier of een half uur te ‘vacare’. Dit Latijnse woord betekent letterlijk ‘leeg zijn’ – ruimte te hebben en die ook te ervaren. We kennen vacare in onze taal in ‘vacant’ en ‘vacature’ en natuurlijk ook ‘vakantie’. Het gaat bij vacant en vacature gewoonlijk om een werk- of verenigingssituatie. Er is een plaats open gevallen. Er is iemand gestopt met een bepaalde taak. Er ontstaat daardoor ruimte. Ruimte voor iemand anders. Soms wordt die ruimte weer snel opgevuld en ingevuld.

Kansen benutten=keuzes maken

Maar het gebeurt ook dat er gebruik van gemaakt wordt om nog eens te kijken naar wat er veranderd is in het bedrijf of naar wat er wenselijk is. Het kan zijn dat er nu andere eisen door de klant of samenleving gesteld worden aan de medewerker in de open gevallen functie. Alles is in verandering. En dat betekent ook dat het belangrijk kan zijn dat de professionele en persoonlijke bagage die een nieuwe medewerker meeneemt, duidelijk anders is dan die de vorige inbracht. Vacare – een moment vacant zijn – geeft mogelijkheden om aanpassingen te doen en goed af te stemmen op het dagelijks leven! Het is dan ook waardevol om even stil te staan. Bewust keuzes te maken. Met aandacht de ruimte van leven en werken te benutten.

Aandacht voor eigenlijk

Mediteren is jezelf en je dagelijks leven even gelegenheid bieden te vacare, even leeg te zijn. Er ruimte laten zijn. Met aandacht op te merken wat er op je af komt: eisen, verplichtingen, zorgen, verlangens en wensen. Het is ook jezelf gelegenheid geven om op te merken wat er in je naar boven komt. Je bewust te worden wat je eigenlijk zou willen, wat je veel vindt of wat je graag doet, waar je je aan stoort, waarin je te kort komt of tekort schiet. (Lees onder de foto verder)

Het ZIJN (2019) Gemengde techniek op doek © Annet Hogenbirk

Focus

Als je het zo bekijkt, kan tijd nemen voor vacare er ook weer druk uitzien. Dan heb je er nóg een klus bij en dat is nou juist niet de bedoeling! Daarom is het fijn om bij meditatie een aandachtspunt te kiezen. In die vrije ruimte een focus te hebben. En die focus mag in de drukke en donkere – veel van ons eisende – decembermaand wel iets van licht en verwachting bevatten. Die hebben we nodig om met elkaar te werken aan een liefdevolle samenleving en om het goed te hebben met onszelf.

Advent

Daarom zijn er in de advent – de vier weken van toeleven naar Kerst – diverse digitale adventsretraites en meditatieve tekstboekjes. Iedere schrijver heeft daarbij een eigen manier van schrijven en aanpak. Ikzelf kies bij het maken van de retraite Geraakt door de Hemel voor een mix van inspirerende (Bijbel)teksten waarin je ook mensen tegenkomt met vragen die jij en ik hebben en filmpjes, foto’s, gedichten en muziek. En ik stel er vragen bij waardoor je op een liefdevolle manier in gesprek komt met jezelf. Het is waardevol om mee bezig te zijn. Je kunt er blij van worden en inspiratie vinden. Zelf kun je kiezen wat je uit het dagelijkse materiaal oppikt, waar je je aandacht aan geeft. Het is een mogelijkheid dagelijks echt even ‘vakantie’ te hebben: ruimte te krijgen om geraakt te worden door iets gewoons/moois/liefs/een detail. Door ontdekkingen, mooie mensen en bijzondere verhalen. Iets bijzonders in jezelf op te merken. Momenten om warm te worden dus. En om daarmee je – buiten dat kwartiertje of half uur om – meer jezelf te voelen, een mooie mens met mogelijkheden.

Eén mens kan het verschil maken!

Ik ben een idealist en hoop dat we met elkaar de samenleving warmer en liefdevoller maken. Eén mens kan het verschil maken! Daar hoef je geen Ghandi of Martin Luther King of Moeder Theresa voor te heten. Liefde werkt. Te beginnen ín en voor jouzelf. En dat maakt een wereld van verschil! Ik hoop daarom dat velen met mij dagelijks even de tijd gaan nemen om contact te maken met hun inspiratiebronnen en ze (meer) te laten stromen.

Meer informatie over de retraitemogelijkheden van Geraakt door de Hemel vind je hier.

Reacties
Wat zijn jouw ervaringen met tijd vrijmaken voor deze dagelijkse ‘vakantiemomenten’? Reageer hieronder!

Geraakt door de Hemel

Geraakt door de Hemel

Binnenkort – 30 november – gaat mijn negende retraitegroep van start! Met veel voldoening en plezier heb ik de afgelopen acht retraites begeleid. En ze worden steeds boeiender! Sinds de afgelopen retraite schrijf ik zelf het meditatieve materiaal en Deze keer is de titel van de retraite Geraakt door de Hemel. Meer kun je hierover lezen op www.zininmijnleven.nl/inspiratie/retraite. Inmiddels kun je op verschillende manieren meedoen met de retraite. Je kunt je abonneren op het digitale materiaal dat elke week twee maal verschijnt vanaf 27 november tot Kerst. Je kunt hierbij ook mijn persoonlijke begeleiding per email te krijgen. En de mooiste optie is de wekelijkse uitwisseling in een niet al te grote groep.

Retraite

Een kleine zes jaar geleden kwam ik in aanraking met het verschijnsel ‘retraite’. Deze werd door de Jezuïeten in Nijmegen georganiseerd in de 40-dagentijd. Ik las erover in een kerkblad en was er wel nieuwsgierig naar. Ik had er eigenlijk ook wel behoefte aan: mijn baan als geestelijk verzorger was wegbezuinigd en ik voelde dat het goed was om de dingen eens anders aan te gaan pakken. Maar hoe? Misschien kon deze retraite me hierbij helpen? Het was in de opzet van deze retraite de bedoeling om dagelijks tijd voor meditatie te nemen en ongeveer eenmaal per week met een vaste begeleider/ster te verkennen wat dat met je deed. Ik meldde mij aan voor het kennismakingsgesprek dat erbij hoorde en besloot daarna mee te doen. Lees verder onder de foto.

Weggestopte verlangens

Het was voor mij een begin van mezelf beter leren kennen. Stukje bij beetje werd ik me ervan bewust dat ik mijn eigen verlangens weggestopt had. Ik was druk bezet met werk en gezin en gunde mezelf geen tijd om erbij stil te staan bij wat belangrijk voor mij persoonlijk was. In gesprek met mijn geestelijk begeleider kreeg ik de ruimte om nog meer stil te staan bij wat tijd voor mijzelf nemen met mij deed. Bezig zijn met stukjes Bijbeltekst gaf mij veel rust. Heerlijk eruit pakken wat goed voor mij was en de rest laten voor wat die was. Als theoloog ben ik natuurlijk opgeleid om verantwoord met de Bijbel om te gaan en er een algemene boodschap uit te halen. Maar daardoor waren Bijbelteksten voor mij persoonlijk op afstand komen te staan. Door de meditatie en de gesprekken kon ik er steeds meer mijn gevoel bij betrekken. Er groeide liefde in mij. Moeilijke ervaringen die ik door de jaren had opgedaan hoefde ik niet meer weg te stoppen. Die mochten er zijn en kregen steeds meer een plaats. En daarmee kwam er ruimte voor mijzelf als mens en als vrouw met haar eigen kwaliteiten. De dagelijkse stiltemomenten werden voor mij een oase.

Warme sfeer

Na deze retraiteperiode ging ik verder met de gesprekken over de ontdekkingen die ik tijdens het mediteren deed. En in de adventsperiode die erop volgde deed ik mee aan een uitwisselingsgroep in de advent. Van deze groep heb ik veel geleerd. Vooral ook hoe belangrijk het is dat een groep veilig is en warm. En dat het een kunst is om iedereen goed aan bod te laten komen. Voor mij werd het een wens en uitdaging om op termijn zelf een dergelijke groep te gaan begeleiden. Het is niet voor niets mijn vak om mensen in groepsverband en persoonlijk rondom zingeving te begeleiden! En ja, een jaar later startte ik met een eigen uitwisselingsgroep. Sindsdien begeleid ik elk jaar twee retraitegroepen: een in de 40-dagentijd (naar Pasen toe) en een in de adventstijd (naar Kerst toe). En sinds dit jaar schrijf ik zelf het meditatiemateriaal. Juist in persoonlijk contact met de deelnemers is het mooi om te kunnen inspelen op de vragen die de meditatieve momenten oproepen en de behoeften die er zijn. En soms speel ik ook direct in op wat er in het nieuws is. De bijeenkomsten worden als heel prettig en warm ervaren. En ze leveren de deelnemers echt iets op. Juist doordat je van elkaar hoort wat ieder op haar/zijn pad tegenkomt.

Reacties op de uitwisselingsbijeenkomsten

“Heel prettig, voedend, vertrouwelijk.”

“Zeer positief, inspirerende en heel diverse, gemotiveerde mensen”

“Fantastisch fijn.”

“Heel prettig en een oase van rustmoment in de week. Een plek die ook helpt om mij steeds opnieuw weer terug te brengen op het “pad” dat ik graag wil bewandelen vanuit mijn verlangen naar “tevredenheid met wat het is”.

“Ik vond het fijn om te komen, voelde me van het begin af aan geen vreemde, en veilig genoeg om te delen wat me bezighoudt.”

“Goed, rustig en bewonderend hoe mensen omgaan met wat ze beleven…”

Mijn weg is ook goed!

Een enkeling begeleidde ik per mail. En dat gaf ook een bijzonder contact. Het hielp mijn mailcontacten met het krijgen van meer rust in hun dagelijks leven. En van de ruim dertig abonnees die mijn materiaal zonder vorm van begeleiding gebruikten, kreeg ik ook reacties dat het zo waardevol was. Iemand gaf ook aan zich niet meer thuis te voelen in de kerk en liet mij dit weten: “Het door jou aangereikte materiaal werkte vaak troostend, het gevoel dat mijn weg ook goed is.”

Dat is waar ik het voor doe! Het gaat mij om groei van de Liefde in mensen persoonlijk. Dat jij en ik onszelf durven zijn en steeds meer mogelijkheden zien en benutten om liefdevol te leven in deze ingewikkelde tijd en samenleving. Dat krijgt effect in onze relaties en in hoe we met werk, kwetsbaarheid, natuur en de andere gebieden van het leven omgaan.

Stilstaan bij jezelf en je dagelijks leven?

Doe je deze keer ook mee met de retraite? Kies dan wat op dit moment bij je past. Vier weken lang een kwartier per dag jezelf deze adempauze geven werkt al! Lees hier verder voor meer informatie en aanmelding.

Oktober 2019, Annet Hogenbirk