Archief van
Categorie: Blog

Hou jij ook van vruchten?

Hou jij ook van vruchten?

Onmisbaar

Vast wel! Waar hou jij het meest van? Aardbeien, mango’s of vers geperst sinaasappelsap. Als ik daaraan denk, dan loopt het water me al in de mond. Vruchten zijn onmisbaar voor ons levensgeluk. En ook gewoon voor ons leven. We hebben niet voor niets steeds meer aandacht voor het bijenbestand. Gaan de bijen dood – en al die andere insecten die ons fruit en een aantal groenten bestuiven – dan kunnen we het wel schudden! Dan eten we geen tomaten meer, geen appels, geen… Je moet er niet aan denken! Het is essentieel dat planten en bomen bloeien en daarna vruchten dragen.

Mooi

Zo betekenisvol als het is dat planten en bomen dat doen, zo betekenisvol is het ook dat wijzelf vruchten dragen. Vrucht dragen: ertoe doen en doen wat ertoe doet. Doen wat het leven mooi(er) maakt. Op zo’n manier aanwezig zijn dat jijzelf en de ander daar blij van worden. Dat heeft er mee te maken dat je uit de verf komt met jouw kwaliteiten. Dat is goed voor jou en voor de mensen die op jou pad komen; voor je (eventuele) partner en kinderen, je familieleden, collega’s, buren, zomaar mensen die je tegenkomt op al die plekken die bij jouw leven horen.

Zijn

Vrucht dragen heeft te maken met liefde. Liefde in jezelf en voor jezelf laten groeien én het delen met anderen. Misschien klinkt het ‘soft’ ofzo, maar dat is het zeker niet. Het gaat erom dat je mag zijn wie je bent en dat ook fijn vindt. Dat jij je eigen smaak aan het leven geeft. En het is goed om daar geregeld bij stil te staan, daar tijd voor te nemen. Want het gaat niet automatisch, het heeft aandacht en verzorging nodig. Vruchten groeien nooit vanzelf. Planten hebben voeding nodig en warmte, soms een snoeibeurt en op zijn tijd een milieuvriendelijke actie om destructie van bijvoorbeeld schimmels of insecten te beperken.

Een voorbeeld

Het is opvallend dat als je googelt op ‘vrucht dragen’ je alleen maar christelijke hits naar boven krijgt. ’Vruchteloos’ levert woorden op als ‘vergeefs, ijdel, futloos, nutteloos, zonder resultaat’. Het tegengestelde wordt benoemd als ‘succesrijk, succesvol’. In de vieringen die ik de komende weken leidt lees ik met de bezoekers een verhaal dat Jezus aan zijn leerlingen vertelt. Een verhaal waarin hij zichzelf als wijnstok presenteert en de leerlingen typeert als ranken die trossen druiven dragen. Hij geeft daarbij aan dat er een wisselwerking is tussen de wijnstok en de ranken. Ze kunnen niet zonder elkaar. Een rank zonder wijnstok verdort. Een wijnstok zonder ranken is waardeloos. Die staat kaal in de winter, maar vanaf het voorjaar wordt het leven zichtbaar. Die levenskracht verbindt Jezus in zijn beeld aan liefde. Ben je verbonden met de bron van Liefde in je leven, dan groeien daar vruchten. Dan ga je iets doen met die Liefde. Liefde in het klein en/of in het groot. Maar ik zie de Liefde als iets goddelijks, iets dat je boven jezelf laat uitstijgen (dus met een hoofdletter!). Iets dat ruimte creëert en het leven de moeite waard maakt.

Verzet en succes

We hebben pasgeleden weer stil gestaan bij mensen die het moedig voor de ander opnamen in de oorlog, die hun leven riskeerden om levens te redden. Die het kwaad van de nazi’s een halt probeerden toe te roepen. Mensen die zich verzetten tegen onrecht. De wereld kan niet zonder mensen die vanuit liefde/Liefde handelen! Een grote inspiratiebron kan Jezus zijn, met hoe hij ruimte maakte voor de ander en daarbij helemaal zichzelf was. Liefde voedt een mens en laat haar/hem tot bloei komen en vruchten voortbrengen. Onze verbondenheid met een bron van Liefde maakt dat wij succesvolle mensen worden en zijn.

Je bent welkom om stil je staan bij waar jij energie en inspiratie van krijgt. Op 25 mei gaat Ontmoeting Thuis over ‘Ontvangen’. Kijk hier voor meer informatie.

Ontvangen

Ontvangen

Krijgen – zomaar!

Pasen voelt zo: het LEVEN krijgen – wég dood! De boodschap dat de Liefde overwint is geweldig! Ontvangen: een compliment, gasten thuis of een cadeau krijgen. Open staan voor het onverwachte. Beschikbaar zijn voor dat wat ís. Steeds opnieuw zien wat komt en ermee leven.

Pakjes

Pakjes krijgen – zelf besteld. Weten wat je krijgt. Hopen dat het is wat je zelf had aangegeven. Bestellen en krijgen, dat is iets anders dan iets diep van binnen ontvangen: in je hart. Ervaren een mooie mens te zijn, ertoe te doen, geliefd te zijn – Het is zo anders dan een ding ontvangen.

Mogelijkheden

Pinksteren komt – dat is de Geest ontvangen. Open staan voor mogelijkheden. Niet vastzitten in onmogelijkheden, maar KUNNEN en MOGEN. Mogelijkheden zien om je eigen leven hier en nu hoopvol aanwezig te zijn, terwijl je weet hebt van aanslagen in Sri Lanka. Terwijl je ziet dat er zoveel verdriet is in de wereld om ons heen en soms ook in jezelf. Een kracht in jezelf ontwaren die sterker is dan dat zware.

Elkaar ontvangen

Hoe kan ik – zoekende mens – ontvangen? Waar zit die vrolijke inspiratie in? Die komt binnen door allereerst te verwelkomen wat IS. Door rust te nemen en stil te zijn, stil te staan. Zien wat er is. Door de ander te ontmoeten. Door te laten zijn wat is en stil te staan bij mijn verlangens ontvang ik verbinding met mijzelf. Ik word steeds meer wie ik graag wil zijn. Dat klinkt heel mooi en het is ook mooi, het voelt vervullend zelfs. Maar dat gaat niet vanzelf. Het vraagt aandacht, keer op keer. Het vraagt om anderen die er zijn, die luisteren, die vragen stellen, die MIJ ontvangen, beschikbaar zijn. Ontvangen – het is een manier van leven.

Ontvangen we elkaar, dan creëren we een liefdevolle samenleving!

Jezelf vergeven

Jezelf vergeven

Waarom zou je?

Vrij zijn, doen wat je graag wilt. Zijn wie je in wezen bent. Vaak word je in je handelen en ook in het denken over jezelf bepaald door wat anderen van je vinden. Of door wat je denkt dat anderen anderen over jou denken of vinden. Je reageert daarop en bent daardoor niet vrij om te zijn wie je in wezen bent. Je kunt je oefenen in los daarvan te komen en je eigen weg te kiezen. Een nieuwe start te maken na fouten te hebben gemaakt. Dingen voortaan anders aan te pakken en anders met de ander om te gaan. Veranderen kan, maar dan is het wel belangrijk eerst de stappen van het viervoudig pad van vergeving te doorlopen. Dit pad is een werkzaam pad dat Desmond Tutu en zijn dochter Mpho Tutu in hun boek ‘Het boek van vergeving’ beschrijven. Het werkt(e) ook in heftige zaken in het ontredderde land Zuid-Afrika na de apartheid. Het is werken aan vrede en verbondenheid: bouwen aan vrede met jezelf en met de ander.

Het viervoudig pad van vergeving

De stappen die zij benoemen zijn deze:

  1. het verhaal vertellen
  2. de pijn benoemen
  3. vergeving schenken
  4. de relatie vernieuwen of loslaten.

Het vraagt van je dat je je eigen verhaal serieus neemt en het vertelt aan een ander die je kunt vertrouwen, die veilig voor je is. Of dat je het voor jezelf beschrijft in je dagboek. Dat het er mag zijn, ook al schaam je je er misschien voor. Ook al had het er naar je gevoel niet mogen zijn.

Het is er en het maakt deel uit van jouw leven.

Je mag er met mildheid naar kijken. Dan komt er ruimte om de pijn te benoemen. En juist pijn willen we zo snel mogelijk wegwerken. ‘Niet meer aan denken!’ ‘Oh, dat is geweest… we gaan nu weer verder!’ Ieder kent wel dat soort opmerkingen uit haar/zijn omgeving en maakt ze misschien ook wel zelf. Maar als je eerlijk naar jezelf toe bent en er eens aandachtig voor gaat zitten zijn er kwesties in je leven die onder de oppervlakte toch blijven zeuren. Ze vragen je energie en je maken je minder vrij in nieuwe situaties. Er is dus wel degelijk reden om er iets mee te doen. (Lees verder onder de foto)

Bloemknop van een amaryllis als beeld van de kracht die ook in jezelf zit.
ervaar de kracht in jezelf

Enorme kracht

Als je zelf mis zat met wat je deed, is het belangrijk dat je dat durft te erkennen. En als dat mogelijk is, kun je aan de ander vragen om je dat je vergeven. Daarbij hoort ook dat je je beste doet om de schadelijke gevolgen voor de ander te beperken of op te heffen als dat kan. Je stelt je hiermee kwetsbaar op. Maar daar gaat ook een enorme kracht vanuit voor jezelf. Je kiest voor wie je wilt zijn. Je durft te benoemen wat een belangrijke waarde voor jezelf is: je goede zelf te zijn! Je laat zien dat de relatie met de ander belangrijk is. Ook al wil de ander er niets mee, dan nog helpt het je. Jij hebt er je best voor gedaan. Het is nu gemakkelijker om jezelf te vergeven!

‘Ik vergeef mezelf voor …’

Niet vergeven is als het voortdurend vasthouden van een steen in je hand. Je raakt erdoor verkrampt. Je hebt je handen niet vrij voor wat dan ook: je kunt niet echt omhelzen, niet goed aanpakken en niet een zwaar pakket dragen. Vergeven is de steen kunnen loslaten. Vrij worden om aan te pakken wat je nodig vindt of wat je graag met open handen wil doen. Ook als de ander er niet meer is om jou te vergeven, kun je jezelf van die lastige steen bevrijden. Je maakt een lijstje met zaken die je jezelf zou willen vergeven. Je zoekt een kleine steen en neemt die in je linkerhand. Je brengt de steen naar je rechterhand en spreekt uit: ‘Ik vergeef mezelf voor …’ en je benoemt een item van je lijst.

Ruimte

Door jezelf serieus te nemen in de behoefte vergeven te worden door de ander en ook door jezelf ontstaat er ruimte. Je krijgt ruimte voor verandering. Je voelt dat het je goed doet als je je steen – je probleem – kunt loslaten. Je kunt gaan focussen op goedheid en kracht. Vergeven brengt vrede in jezelf en de ander. Er komt ruimte voor een vernieuwde relatie. Of als het niet anders gaat kun je de relatie loslaten, maar blijf je de fouten niet als een ballast met je meedragen.

Je kan zoveel meer dan je denkt!

Of het werkt? Ik heb het zelf de afgelopen periode persoonlijk ‘getest’. Ik heb het contact gezocht met een paar mensen door wie ik vergeven wilde worden. Het ging om kwesties waarvan ik mij bewust werd dat ze mij nog altijd dwars zaten. Het leverde me een paar successen op: in het ene geval kreeg ik geen reactie op mijn verzoek om contact omdat ik spijt had van hoe ik gehandeld had. Dat voelt toch bevrijdend. Ik heb mijn best gedaan om de ander recht te doen. Ik kan het nu loslaten. In het andere geval kwam ik in contact met een vriend van lang geleden en leverde het een fijn gesprek op. Er bleek ook bij deze persoon een steen te liggen. Hij is dankbaar dat die nu is opgeruimd. Het maakt bij mij nieuwe energie en een goed gevoel los. Je kan zoveel meer dan je denkt!

Wil je ook aan de slag met vergeven?

PS! Lees ook mijn vorige blog over vergeven