Archief van
Categorie: Blog

Zien

Zien

Waar gaat het om?

Laatst leidde ik een viering die als thema ‘zien’ had. Zien is een aandachtspunt dat vaker in de Bijbel aan de orde komt. In de zin van: wie ziet er wat er van waarde is. Waar let je op, als je iemand selecteert voor een functie? (bijv. 1 Samuël 16: 1-13) Is het zijn of haar uiterlijk en status? Of let je ook op wat voor persoon er voor je zit? Wat drijft hem/haar: gaat het om goed en eerlijk met de medemens om te gaan en die tot z’n recht te laten komen? Gaat het om zorgvuldig met de natuur en haar mogelijkheden om te gaan?

Innerlijke wijsheid

In de verhalen over Jezus wordt verteld dat er blinden mensen genezen werden. En dan gaat het er vooral om dat zij die aan de rand van de samenleving zaten – letterlijk als bedelaars langs de weg – weer een positie binnen hun maatschappij kregen en weer meetelden. Zij kregen door genezing letterlijk hun gezichtsvermogen. Maar zij waren mensen met een eigen visie. Ze konden innerlijk al wél zien: zij hadden door waar het in het leven op aan komt. Door die innerlijke wijsheid zochten ze het contact met Jezus of volgenden zijn aanwijzingen op. Ze waren mensen met verwachtingen en werden nu aangeraakt op hun kwetsbaarste plek. Jezus distantieerde zich niet van de uitvallers uit de samenleving. Er kwam contact. En die verbinding werkte helend. (bijv. Johannes 9)

Blind

Zien is een van onze belangrijke waarnemingen. Als je niet kunt zien en dus blind bent, heb je een visuele handicap. Dan ben je afhankelijk van andere manieren van waarnemen: horen, voelen, braille lezen en anderen die voor je kijken. Velen van ons hebben gelukkig een goed zichtvermogen. Het is niet eenvoudig als je niet kunt zien.

Zicht kwijt?

Je zicht kun je – ook als je ogen wel werken – zomaar kwijt zijn. Je leven kan donker voelen. Als je relatie is stukgelopen of een geliefde is overleden. Als je op straat wordt gezet, omdat je werkgever je niet meer nodig heeft. Of als je uitgeblust raakt van wat je allemaal moet en je niet toekomt aan wat je graag wilt. Een burn-out ligt op de loer.

Kiezen

Misschien lukt het je niet om liefdevol voor jezelf te zijn en ben je hard voor jezelf en anderen. Of voel je je een risico-mijder en durf je harde patronen van de samenleving niet te doorbreken. Want spreek maar eens over hoe je het leven ziet als jij je geïnspireerd voelt door Jezus, Gandhi, Buddha, humanisme of een andere liefdevolle levensovertuiging?! Kies maar eens openlijk voor rechtvaardigheid en vergeving; voor liefdevolle aandacht voor iemand die het eigenlijk niet verdient. Het vraagt veel moed en durf. Negatieve patronen durven doorbreken: kleine dingen doen in een grote samenleving. Tegen de stroom in aan heelheid van de mens en de natuur durven werken. Heeft het zin? Doe jij het? Als je niet durft te zijn wie je bent, je niet laat leiden door je innerlijke overtuiging van wat er werkelijk toe doet…Ben je dan niet blind?

Je eigen manier vinden

Er zijn allerlei manieren om meer zicht op jezelf en het leven te krijgen. En te houden. Met visie je leven leven is zo waardevol! De basis is in elk geval: besteed er aandacht aan! Neem de tijd om stil te worden. Om contact te krijgen met jezelf, met wie jij bent en wie jij wilt zijn.
Je kunt ook deelnemen aan en van de activiteiten die ik vanuit Zin in mijn Leven hiervoor organiseer:
Stiltewandelingen
Ontmoeting in de Bieb
Ontmoeting aan huis
Uitwisselingsgroep bij meditatie
Vieringen
Individuele gesprekken
Meditatief atelier
Retraitedag

 

Loslaten en vasten

Loslaten en vasten

Dit zijn twee woorden die elkaar lijken uit te sluiten: los en vast. En toch hebben die twee veel met elkaar te maken.

Vasten

Vasten is allereerst bekend als zich geheel of gedeeltelijk onthouden van eten of drinken of van bepaalde spijzen voor een bepaalde periode. Je kunt het doen vanuit religieuze overwegingen of om gezondheidsredenen. De veertigdagentijd – de zes weken voor Pasen – is voor christenen de tijd waarin er aandacht is voor vasten. In de Rooms-katholieke traditie was men gewend op alle weekdagen te vasten, behalve op de zondagen. Dat vasten had vroeger te maken met geen vlees eten, geen alcohol te gebruiken en niet te snoepen. Op Wikipedia valt er meer over te lezen.
Vasten wil ruimte maken voor bezinning op hoe jij zelf in het leven staat. Vasten is iets dat betekenisvol kan zijn voor iedereen, daar hoef je niet per se gelovig voor te zijn. Voor christenen die vasten, betekent het in deze veertig dagen dat je je afvraagt wat geloven betekent voor je leven van alledag. Dat doe je doordat je je meer openstelt voor Jezus’ levenswijze, zijn vertrouwen in God en zijn verkondiging. Je besteedt in deze tijd meer aandacht aan Bijbellezen en meditatie. En er zijn op veel plaatsen acties om solidair te zijn met hen die het moeilijk hebben. Zo worden vaak projecten voor vluchtelingen, zwervers en andere kwetsbaren financieel gesteund met de opbrengst van wat mensen uitsparen door geen alcohol te drinken of sober te eten.
Vasten kun je ook om medische redenen doen. Bepaalde dingen eet je niet, omdat het gezonder voor je is. Of je kunt bepaalde kuren doen, omdat je verwacht dat je lichaam er beter door gaat functioneren. Wat in elk geval duidelijk is, is dat vasten een actie van mensen is waarvoor ze bewust kiezen. Je moet er moeite voor doen om een vast patroon te doorbreken. En je hoopt daarbij dat je dat iets oplevert.

Hoe vast je?

Vasten hoeft niet met voeding of drinken te maken te hebben. Je kunt het ook op een andere manier invullen. Je kunt ervoor kiezen een periode bijvoorbeeld geen sociale media te gebruiken, of elke dag een kwartier (of langer) in stilte te mediteren, of meer tijd en aandacht voor de avondmaaltijd te nemen. Je kunt een vast patroon van jezelf doorbreken, door met jezelf en met een ander af te spreken hoe je gaat vasten. Het hoeft dus ook niet een religieus (of medisch)vasten te zijn. Dagelijks aandacht besteden aan stilstaan bij het leven in stilte, proeven, wandelen en dergelijke werkt zuiverend. Je merkt dat het je lukt om dingen los te laten. Je krijgt ruimte voor een andere beleving. Je gaat jezelf en je tijd anders beleven, door de sociale media te laten voor wat ze zijn. Je begint je dag met een ander gevoel, door eerst stil te zijn en dan pas in actie te komen. En lees je Bijbelteksten of volg je een christelijke digitale retraite (bijv. via de Jezuïeten of het Nederlands Bijbelgenootschap), dan krijg je ook inspiratie uit de teksten waarbij je stil staat.

Loslaten

De veertigdagentijd kan zo een tijd zijn van ruimte scheppen en op adem komen. Een periode van dichter bij jezelf en de basis van je leven komen. Een zuiveringsproces voor jezelf. Ervaren waar het jou nou ten diepste om gaat. Wat wil jij loslaten – wat belemmert jou om te zijn zoals je wilt zijn – en wat houdt jou vast? Hoe kom jijzelf tot een leven met ruimte en met meer liefde? Door met vasten bezig te zijn kun je daar meer van ervaren.

Uitwisselen van ervaringen

Er zijn verschillende mogelijkheden tot uitwisseling van ervaringen in deze veertigdagentijd. Het is heel stimulerend om met elkaar in gesprek te delen wat het met je doet. In een aantal kerken zijn er bijeenkomsten voor. Zelf begeleid ik een uitwisselingsgroep die vijf maal op een zaterdagochtend samenkomt. In een veilige sfeer luisteren we naar het verhaal dat ieder vertelt en hebben we een stiltemoment waarin we met elkaar mediteren op een inspirerende tekst. En natuurlijk zijn er allerlei andere manieren om je ervaringen te delen. Je kunt ook digitaal het een en ander uitwisselen. Wat in elk geval blijkt, is dat uitwissen bij vasten stimulerend en verbindend werkt. Het schept een sfeer van liefde en aandacht. En wat kun je nou beter gebruiken bij je persoonlijke groei?

Ruimte

Ruimte

Je kunt buiten heel veel dingen. Je hebt echt niet alles nodig. Maar zonder bepaalde zaken kun je niet. Geen mens kan zonder ruimte. Tenminste, dat denk ik. Ik hoor een aantal mensen al denken. Nou, dat kan echt wel. Er zijn mensen die geen eigen ruimte hebben en toch ook leven. Mensen zijn sterk! Denk maar eens aan vluchtelingen. Een tentenkamp in de sneeuw: dat was de persoonlijke ruimte voor vluchtelingen uit Syrië en andere landen. Dat was het beeld dat ik kortgeleden nog op Facebook zag langskomen. Schrijnend voor al die mensen! Ik kan me voorstellen dat ze er wanhopig van worden. Zo onbeschermd, zo kwetsbaar voor ziekte en kou, maar ook voor depressiviteit. Hoe houd je er de moed in, als je je in zo’n situatie bevindt? Ieder mens heeft ruimte en beschutting nodig. Een ruimte om te verblijven, een fysieke plek, maar ook ruimte om zichzelf te kunnen zijn. En over die laatstgenoemde ruimte wil ik het nu vooral hebben.

Wat ruimte is

Ruimte is dat wat ervoor zorgt dat je jezelf kunt zijn. Het gaat om ruimte voor wie je bent en ook om ruimte voor wat je doet. Je hebt bewegingsvrijheid nodig. Je mag jezelf ontwikkelen, je mag fouten maken en daarvan leren. Je mag uitvinden wat bij je past. ‘Moeten’ ontneemt je die ruimte. Het dwingt je en zet je vast. Natuurlijk heeft je eigen ruimte ook grenzen: we leven met anderen, die ook allemaal hun ruimte nodig hebben. Maar het gaat hier om de ruimte te vinden die je nodig hebt om voluit mens te kunnen zijn. Ruimte om die ene mens te kunnen zijn met liefde, eigen kwaliteiten en gaven/begaafdheden en eigenschappen.

Hoe ziet jouw (gewenste) ruimte eruit?

Wie biedt ruimte?

Jijzelf bent de eerste die de ruimte kan scheppen, die je nodig hebt om jezelf te kunnen zijn. Hoewel, dat is niet helemaal waar natuurlijk: een baby en een opgroeiend kind hebben het nodig dat er voor hen ruimte gemaakt wordt. Dat kunnen ze niet zelf. Ouders en andere volwassenen en ook leeftijdgenoten bieden hun ruimte door met liefde, aandacht en geduld met hen om te gaan. In een veilige sfeer kunnen kinderen zich ontwikkelen. En ben je kind-af (volwassene) dan heb je nog steeds een veilige omgeving van liefde, aandacht en geduld nodig. Je hebt het nodig dat je van jezelf houdt en dat anderen van je houden. Door voor jezelf te zorgen geef je jezelf de gelegenheid om je steeds meer te ontwikkelen. Je krijgt er energie van, als je deze eigen ruimte ervaart. Liefde en aandacht van anderen maken dat je er verder mee komt. Je krijgt ruimte van hen. Dat heeft met vertrouwen te maken en met dat wat ze je gunnen.

Aandacht als luxe?

Door met aandacht stil te staan bij wat belangrijk is voor jou in jouw leven, creëer je ruimte voor verandering én voor bestendiging en uitbouwen van wat goed is. Maar die aandacht en dat stilstaan wordt veel te vaak als een luxe gezien. Als iets waar je nu even geen tijd voor hebt, omdat je het druk genoeg hebt. Dat kan jouw eigen idee zijn, maar ook dat van een veeleisende werkgever. En ja…wég is dan de ruimte voor vernieuwing en verruiming van je dagelijks leven.

Wat een gebrek aan ruimte is

Gebrek aan ruimte kun je herkennen aan het teveel onder druk staan door verwachtingspatronen van jezelf en/of van anderen. Perfectionisme is zo’n killer van ruimte. Dat drijft je met je rug tegen de muur. Je wordt er gespannen van en ontevreden. Tenminste, als het je overheerst en jij niet meer degene bent die vrij is om het in te zetten. Zo zijn er veel meer dingen die je ruimte sterk kunnen inperken: bijvoorbeeld angst, conflicten, vooroordelen, haat, iemand niet kunnen vergeven, onderdrukking, discriminatie en een minderwaardigheidsgevoel. Gebrek aan ruimte kun je onder andere merken aan gevoelens van irritatie, gebrek aan energie, onderpresteren, uitputting en (verschijnselen van) burn-out.

Inspireren tot het ervaren van ruimte

Meditatie kan een belangrijke bron zijn om ruimte te vinden. Dagelijks een half uurtje stil worden op een rustige plek in huis, laat je dit ervaren. Je kunt er spirituele teksten bij lezen om in rust te verkennen. Kloosters bieden al eeuwen een voorbeeld en mogelijkheid tot het zoeken en vinden van inspiratie voor ruimte. Je kunt nog steeds in kloosters voor stilte en bezinning terecht en je kunt het ook met bijvoorbeeld een Bijbel, een meditatie-app of gedichtenbundel thuis.
En maak geregeld een wandeling in de natuur! Bied jezelf gelegenheid het stil te laten worden in jezelf. Doe het op jezelf of ga eens mee met een meditatieve stiltewandeling. Op veel plaatsen zijn er wel mogelijkheden om een keer of vaker mee te doen. Ikzelf ben met Zin in mijn Leven steeds meer mogelijkheden aan het scheppen om mensen hun eigen ruimte te laten ontdekken. Ik zie het als een missie: je leven te kunnen leven met je eigen mogelijkheden en daarvoor de ruimte te scheppen.

Je kunt bij Zin in mijn Leven

1. In een groep deelnemen aan
een stiltewandeling
een uitwisselingsgroep meditatie
het meditatieve atelier

2. Individueel
je eigen ruimte verkennen en vergroten (coaching)
begeleid worden in het verkennen van Bijbelteksten en je eigen (meditatie)proces (geestelijke begeleiding)