Vergeving

Vergeving

Vredevol leven

Vergeving is een lastig woord. Jelle Hermus – coach van SoChicken – heeft leuke tips om te leren vergeven. Hij brengt het met een kwinkslag en dat is prettig. Het klinkt gemakkelijk en eenvoudig, maar de realiteit is vaak wel wat weerbarstiger. De wereld zou er een stuk mooier uitzien als iedereen meteen aan de slag met vergeven ging. Ik benader als zingevingsprofessional onderwerpen op mijn eigen wijze. Wie weet heb jij iets aan de combinatie van ons beiden!
Eerst een opmerking over het struikelblok dat het woord vergeving kan zijn. Mij herinnert het me aan mijn jeugd. In de kerk waar ons gezin lid van was, ging het over vergeving én zonde. De zonde zat aan de mens vast: je deugde al vanaf je eerste begin niet. Je kent het misschien wel: het begrip erfzonde. Die kreeg je – volgens onze dogmatiek – als mens ongevraagd mee als een cadeautje van Adam en Eva. Geloven in God en in het verzoenend lijden van zijn zoon Jezus Christus leverde je volgens de dominee vergeving van je zonden op. Zo kwam ons leven weer in balans hield hij ons telkens weer voor. Maar daar zat natuurlijk wel het een en ander aan vast. Daar werd je klein van. Er werd mij een negatief zelfbeeld opgedrongen. Wat kun jij nou zelf als mens! Met dat mensbeeld van mijn vroegere kerk en van deze predikant heb ik nooit uit de voeten gekund. Dat heb ik nooit kunnen aanvaarden als werkelijkheid en niet als mijn waarheid. De verzoening die zij omschreven klopte niet bij wat ik ook toen al als leven vanuit Liefde mij voorstelde. Maar het thema is wél relevant. Ik denk dat het – om te komen tot een vredevol leven – belangrijk is je te verzoenen met jezelf en met de ander en zo je wilt met de Ander (God/het Leven).

Ballast

In het najaar kreeg ik de kans om mee te doen aan een workshop naar aanleiding van het boek van Desmond Tutu en dochter Mpho over vergeving. Ik was wel benieuwd hoe je vanuit de zeer pijnlijke situatie van (de erfenis van) de apartheid met vergeving zou kunnen omgaan. De Tutu’s hadden een viervoudig pad beschreven om te komen tot ‘harmonie met onszelf en de ander’. Een methode die in en buiten Zuid-Afrika met wisselend resultaat wordt toegepast, want echt vergeven vraagt wel een flinke inzet van de betrokkenen.
Ik kreeg bij de workshop een steen om daarmee vergevingsopdrachten ervaarbaar en inzichtelijk te maken. Die simpele kleine steen heeft mij aan het denken gezet. De steen in je niet-dominante hand nemen en die urenlang blijven vasthouden was de opdracht voor thuis. En dan er bij stilstaan wie en wat er vergeving behoeft en of dat met die steen te maken heeft. Mij werd het duidelijk: als je een steen in een van je handen vast blijft houden, kom je nooit tot het aanpakken van grote zaken. Je blijft steeds belemmerd worden. Je hebt maar één hand goed beschikbaar. Je kunt niet omhelzen, niet dragen, niet zegenen… De steen zei mij genoeg. Mijn interesse was gewekt om verder zelfonderzoek te doen. Valt er in mijn leven meer te vergeven? Wil ik mijzelf misschien ook vergeven? Word ook ik door niet te vergeven belemmerd in mijn leven van alledag?

Lees onder de foto verder

Harmonie

Ik schafte het boek van de Tutu’s aan en begon erin te lezen. Ik kwam tot de ontdekking dat ik meer rust en tevredenheid in mij kan vinden, als ik een aantal dingen onder ogen zie en er iets mee doe. De Tutu’s hebben het over een vier-stappen-model naar harmonie met onszelf en de ander. Je realiseren waar het haakt – je verhaal vertellen en benoemen wat het is dat pijn doet. Vergeving schenken en de relatie vernieuwen of als het niet anders kan loslaten. Ik realiseer me dat ik de laatste jaren bezig geweest ben met het vergeven van mijn ouders. Een belangrijke investering in mijzelf als professional in de zingeving was het het volgen van een intensief traject met een eigen geestelijk begeleider. In dit traject kon ik mijn pijnlijke familie-ervaringen bespreken in combinatie met mijn diepe verlangens voor mijn leven. De pijn mocht er zijn en benoemd worden. En daardoor kwam er ruimte voor de andere kant: mijn grote verlangen naar verbinding, heelheid, waardering en liefde. Ik ben daardoor mijzelf anders gaan ervaren. Niet meer als slachtoffer van negatief gedrag van mijn ouders. Maar als iemand die ervoor kiest om met Liefde te leven. Mijn religieuze inspiratiebron is voor mij hierin belangrijk. Mijn verbinding met Jezus Christus, die voor mij het beeld is van de Nieuwe Mens, die zich in zijn leven laat leiden door goddelijke liefde, Liefde met een hoofdletter dus. Het geeft mij energie om te laten zien wat voor mij belangrijk is en mijn gedrag niet te laten bepalen door wat de ander over mij vindt. Ik ben een mooie ruimte in mijzelf gaan ontdekken. En dat geeft mij de mogelijkheid om mijn relatie met mijn moeder gaandeweg anders in te vullen. En met een ander gevoel dan vroeger kijk ik tegen mijn – overleden – vader aan.

Weglekkende energie

Iets anders dan de ander vergeven is jezelf vergeven. Zelf weet je heel goed wat je anders gedaan zou willen hebben in je leven tot nu toe. Sommige relaties gaan stuk in de loop der jaren. Als ik zelf terugkijk, zie ik waar het voor mij pijn doet. Ook dat mag ik benoemen. En ook daar kan ik beginnen met het vergevingsproces. Het verraste mij met lezen van het boek hoeveel energie en gedachten ik ongemerkt aan dergelijke situaties besteed. Ik denk dat iedereen wel situaties heeft die meelopen in haar/zijn heden. Vriendschappen die plotseling gestopt zijn bijvoorbeeld. Het kan blijven haken. In een conflictueus moment neem je vaak niet de tijd om elkaars pijn en ook je eigen pijn te erkennen. Je stopt deze liefst zo gauw mogelijk weg. Maar na verloop van tijd, zelfs na jaren kan het heilzaam zijn om toch voor die erkenning ruimte te maken. Zodat je die ballast echt achter je kunt laten. Zelf heb ik nu een voorstel aan een vroegere vriendin gedaan om weer eens contact met elkaar te hebben en mijn oprechte spijt betuigd over iets wat indertijd speelde. Nu maar afwachten of ze er iets mee wil. Maar mij geeft het nú al meer ruimte. Ik zit niet als een slachtoffer vast in mijn eigen ongenoegen. Ik heb zelf nieuwe ruimte geschapen, of zij mijn aanbod nou wel of niet accepteert!

Geïnspireerd aan de slag met vergeven?!

Wil je ook bezig met het thema vergeven?
Doe mee met Ontmoeting Thuis op 25 januari en 23 februari 2019
Lees het boek met inspirerende opdrachten voor jezelf: Het boek van vergeving – in vier stappen naar harmonie met onszelf en de ander – Desmond & Mpho Tutu
Boek een interactieve lezing of
Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek

Reacties zijn gesloten.