Opgelicht worden

Opgelicht worden

Een verhaal van donker en licht

Elk jaar komt het weer terug, het verhaal van kerst. Het verhaal dat vertelt over licht dat straalt in het donker. En elk jaar is het goed om je er weer op te bezinnen. Wat maakt jouw bestaan donker en waar licht het weer op? Het donker kennen we wel – daar worden we dagelijks mee geconfronteerd. We leven in een wereld met grote problemen op veel uiteenlopende terreinen. Mensenhandel, vluchtelingenproblematiek, milieuproblemen, oorlogen, verkrachtingen en onrecht. Dichtbij huis: ruzies in familie en/of gezin, gebrokenheid en kwetsbaarheid. ‘Gewoon’: moeizame relaties, gezondheidsproblemen, last van overmatige stress (burn-out), problemen op het werk of gevoelens van zinloosheid. Het is maar een greep van ‘duisternis’. Donkerheid in het leven van alle dag.

Opgelicht worden

Deze duisternis kan anders worden – kan worden OPGELICHT – met helder licht. Wij zijn zelf lang niet altijd een licht voor elkaar in de ervaren duisternis. Maar we kúnnen wel licht opvangen en doorgeven. Dát is wat de evangelist Johannes brengt als positieve boodschap, in Bijbelse termen ‘evangelie’ genoemd. Lees het in Johannes 1: 1-14 (Klik voor verschillende Bijbelvertalingen op: NBV, Bijbel in Gewone Taal of Naardense Bijbel).
Deze man vertelt een verhaal over Johannes (met bijnaam de Voorloper of de Doper) die mensen attendeert op een Licht (in de persoon van Jezus) dat zijn werk doet! Deze Johannes is een mens met een betekenisvolle naam. Johannes betekent ‘God is genadig’, dat wil zeggen ‘God staat liefdevol ten opzichte van mensen’.

Licht heeft impact

Hij wijst mensen in zijn omgeving op een bijzondere mens die hem fascineert: Jezus! Zijn naam betekent ‘God redt’. Als er iets in het leven belangrijk is, is het die liefdevolle en reddende houding. En dat blijkt niet alleen een woord of een beschrijving te zijn, maar het is een daadwerkelijk gebeuren. Dat laat Jezus in zijn manier van leven zien. De woorden ‘woord’ en ‘daad’ worden in het Hebreeuws met hetzelfde woord aangeduid. En die gedachtewereld speelt in dit verhaal over donker en licht dat Johannes de evangelist vertelt, een belangrijke rol. Hij beschrijft een wereld met veel duisternis, maar waarin die duisternis het licht van de Liefde niet opslokt. Het is een wereld waarin het licht juist steeds groter wordt. Dat gebeurt daar waar mensen zich verbonden voelen met God als Bron van licht en Liefde. Daar ga je ervaren dat je zelf een kind van deze Liefde bent! Je bent zelf een mens van woord en daad. Je leert steeds meer liefdevol om te gaan met jezelf, met de ander/Ander en de natuur. En dat is de basis van een goed leven. Daarmee gaan we de problemen in de wereld dichtbij en ver weg merkbaar kleiner maken! Want licht heeft impact op duisternis! Kerst is het verhaal van het licht dat aanstekelijk is. Dat je daadwerkelijk lichter laat leven geïnspireerd door Liefde en aandacht.

Reacties zijn gesloten.