Compassie

Compassie

Compassie is een groot woord. Waar denk je aan bij compassie? En waaraan als je hoort over ‘Nijmegen stad van Compassie’? Waarschijnlijk gaan je gedachten naar medeleven, mildheid, misschien zelfs medelijden. Streven naar een ideaal: naar goed en liefdevol met elkaar omgaan. Goed zijn voor de ander.
Toch begint compassie ergens heel in het klein. En begint de compassie niet bij onze houding naar de ander, maar bij de hoe wij met onszelf omgaan. Kun je met mildheid naar jezelf kijken? Lukt het je om van jezelf te houden, ook al doe je niet alles perfect? Kun je het jezelf vergeven als je fouten maakt of er mee omgaan als je je kwetsbaar voelt?

Publieksmiddag Nijmegen, Stad van Compassie
Zondag 29 mei geef ik (vanaf 14.30 uur) een workshop Wie ben jij zelf in het verhaal van compassie? Compassie begint daar waar jij jezelf mag zijn. Er wordt veel gepraat. Er vinden veel gesprekken tussen mensen plaats. Niet altijd wordt er goed naar de ander geluisterd. En niet altijd luisteren mensen naar de boodschap die er in hun eigen hart leeft, naar wat zij zelf ten diepste verlangen. Hoe is het gesprek met jezelf? Zoek je wel eens de stilte op om te verkennen wat er dan in jou naar boven komt? In deze workshop maak je kennis met een verrassende methode die je via je eigen voorstelling inzicht geeft.

Werken met imaginatie
Eerst is er een korte introductie over beelden die we in onszelf hebben en doen we een klein experiment van verbeelding. Daarna gaan we ons eigen beeld verkennen dat we bij compassievol leven hebben. Vrijwel iedereen blijkt zijn/haar eigen beelden naar boven te kunnen brengen en daar ook nog iets van op papier te kunnen zetten. Dat doen we door een eenvoudige tekening te maken met krijt. Twee aan twee gaan we over deze beelden in gesprek. Op deze wijze verkennen we hoe we onszelf zien en waar knelpunten en groeimogelijkheden zitten. Door dit te visualiseren word je bekrachtigd in de vervolgstappen die je kan zetten en uitgenodigd daar concreet aan te werken.
Ik werk met succes met mijn cliënten met deze methode. Zij blijken altijd weer aangenaam verrast wat deze benadering oplevert. Ook als zij gewoonlijk nooit een potlood of krijtje aanraken!

Annet Hogenbirk, geestelijk begeleider/coach Zin in mijn Leven

Doe jij ook mee?
Doe jij ook mee?

Iedereen is welkom:
Wijkfabriek, Fuchsiastraat 10
(Buurtcentrum de Driesprong in de Wolfskuil)
14.00 tot 17.00 uur
www.nijmegenstadvancompassie.nl

Reacties zijn gesloten.