Vieringen en rituelen

Vieringen en rituelen

Wandelend vieren of gedenken

Wandelend stilstaan bij waardevol leven: het goede de ruimte geven, vieren en gedenken. Het niet zomaar voorbij laten gaan. Je kunt je vijftigste verjaardag vieren met een meditatieve stiltewandeling met wie je lief zijn. Of de sterfdag of geboortedag van je vader of moeder op een prettig begeleide wandeling gedenken. En wat denk je van het vieren van een huwelijksjubileum in de natuur? Er zijn zoveel prachtige en intense mogelijkheden om bij bijzondere momenten in je leven stil te staan.
Ik zorg ervoor dat we met elkaar op een passende wijze dit moment meemaken! In een voorgesprek stemmen we jouw/jullie wensen en de mogelijkheden op elkaar af. Neem contact met Annet Hogenbirk voor informatie.

Individuele (stilte)wandeling

Al wandelend komen in gesprek met elkaar je persoonlijke thema’s naar boven.  Daarbij stilstaan geeft rust en inzicht in wat er voor jou speelt. Helpend kan hierbij zijn te focussen op:

 • aandacht (voor wat er is, zonder te oordelen)
 • loslaten
 • geven/ontvangen en
 • kracht.

In alle rust bij jezelf thuiskomen: dat is niet vanzelfsprekend, maar wel belangrijk. Je kunt het leren om daar meer aandacht voor te krijgen. Je kunt het leren meer ruimte en liefde voor jezelf te vinden en te maken. Ook door dit dagelijks in een eigen ritueel dagelijks een plekje te geven. Het begint klein: door bijvoorbeeld een kaars aan te steken en daarbij je verlangens uit te spreken of een gebed te bidden om licht in je bestaan.

Rituelen

Een ritueel kan helend werken of helpend zijn om te accepteren wat is. Een steen in het water gooien, een voorwerp verbranden, een gedicht of een brief schrijven of andere alledaagse dingen een eigen betekenis geven. Samen kunnen we zoeken naar een passende vorm.

Ziekenzalving – zegeningsritueel

Dit is een persoonlijke viering in huiselijke kring of op een andere locatie waar de kwetsbare persoon verblijft om wie het gaat waarbij we samen stil staan bij het leven en bij de tijd die komen gaat. Met sprekende symbolen, woorden, gebeden, zalving en zegening en muziek en het naar elkaar uitspreken en tonen van betrokkenheid en geraaktheid komt er ruimte om te communiceren op een ander niveau dan het gewone dagelijks leven. Samen kun je terugblikken op wat goed was, maar ook op wat niet gelukt is, wat gebrokenheid gegeven heeft. Dat geeft verbinding tussen degenen die eraan mee doen. Het geeft ruimte ook voor vergeving – als er pijnlijke ervaringen zijn –  en voor het uiten van waardering voor elkaar en voor het delen van liefde. Er is gelegenheid voor  het benoemen van wat er toe doet en voor het een plek geven van emoties en het besef van de kwetsbaarheid van ons bestaan.
Als bevoegd predikant in de PKN doe ik met hart en ziel deze persoonlijke vieringen. Wil je er meer over weten, ook over de kosten die hieraan verbonden zijn, bel of mail mij dan.

Vieringen

Tekst wordt nog toegevoegd

Stilstaan bij verlies

Ziekte

Ziek zijn is ook rouwen. Je hebt te maken met verlies. En dat verlies kan heel verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld:

 • steeds meer gezondheid inleveren
 • gemis van wie overleden zijn en wie je nu juist zo graag in je omgeving zou willen hebben
 • breuk in vriendschap
 • scheefgroeien van je relatie
 • je onbevangenheid/zorgeloosheid in het leven kwijt zijn
 • je baan anders in moeten vullen of je werk kwijtraken
 • sterven, doodgaan, afscheid moeten nemen van het leven en van wie je lief zijn en van wat je lief is
 • het moeilijk met elkaar daarover kunnen praten, het ervaren van afstand: je verliest de nabijheid van elkaar.

Echtscheiding

Ritueel in overleg

Stervensbegeleiding en uitvaart

Als het niet anders is en je moet aanvaarden dat je leven niet zo lang meer is, kan ik jou en wie je nabij zijn daarin begeleiden. In gesprekken kunnen we het naderend afscheid een plek geven en ook vorm gaan geven, als je dat wilt. Ik ben vertrouwd met het voorbereiden en leiden van uitvaartdiensten. Juist als je elkaar langer kent, kan dat zorgen voor een heel waardevol en prachtig afgestemd afscheid.

Tarief uitvaart

Basistarief €600 inclusief:

 • Voorgesprek met nabestaanden
 • Samenstellen liturgieboekje (exclusief drukken hiervan)
 • Voorgaan in de viering in kerk of aula
 • Vervolg van de viering bij crematorium of begraafplaats
 • De eerste 25 km enkele reis gerekend vanaf De Geerkamp 1133 te Nijmegen.
 • Reistijd naar nabestaanden, kerk/aula, crematorium/ begraafplaats is maximaal 30 minuten autokilometers vanaf De Geerkamp 1133 Nijmegen (ANWB-routeplanner), de reistijd meer dan de 30 minuten wordt gefactureerd per aangebroken kwartier.

Uitbreidingen:
+ €60,- per uur, gefactureerd per aangebroken kwartier.
+ reiskosten €0,19 per km vanaf meer dan 25 km vanaf De Geerkamp 1133 Nijmegen

deze komen bovenop het basistarief voor extra werkzaamheden en/of tijdsinvestering:

 • Extra reistijd naar locatie verder dan 30 minuten rijden per auto (ANWB-routeplanner)
 • Voorgesprek(ken) met degenen die gaat sterven vóór zijn/haar overlijden
 • Extra voorbereidingsgesprek met nabestaanden
 • Het leveren van een rituele bijdrage en/of begeleiding bij het uitstrooien van de as van de overledene
 • Extra wensen, bijv. op meer dan twee locaties de overledene gedenken
 • Schrijven van een tekst voor een bidprentje €60,-
 • Maken van een herinneringsboek