Home

Home

VOORUIT Zin in mijn Leven!

Lees het interview met Annet op Nieuw Wij

Mijn missie: Samenwerken aan een liefdevolle samenleving!

Retraites
Goed voor jezelf en goed voor een ander! Ook dit jaar kun je weer meedoen met de adventsretraite en ook voor komend voorjaar staat de 40-dagenretraite al gepland. Je kunt je tot en met 1 december nog aanmelden voor de digitale retraite Geraakt door de Hemel via deze link www.zininmijnleven.nl/inspiratie/retraite

Ontmoeting Thuis

De laatste Ontmoeting Thuis van dit jaar is al weer geweest. Maar we gaan er zeker verder mee na de Kerst. In elk geval op de zaterdagmorgen. Misschien ook weer op de woensdagavond (bij voldoende animo). Heb je daarvoor interesse? Laat mij dat weten!

Detail schilderij van drukinkt op karton – © Annet Hogenbirk 2019

Data

Adventsretraite 2019 GERAAKT DOOR DE HEMEL:
30 november
7 december
14 december
21 december

40-dagenretraite 2020:
7 maart
14 maart
21 maart
28 maart
4 april

Zin hebben in je leven is belangrijk maar lang niet vanzelfsprekend. Bijna iedereen heeft wel eens depressieve gevoelens of gebrek aan energie. Je kunt lang te zwaar belast zijn, last van stress hebben, symptomen van een burn-out of andere klachten. Door samen met aandacht bij jou en je leven stil te staan – levensbegeleiding – kom je weer uit deze impasse. Want dat is het meestal wel, als je er op tijd aandacht schenkt: een tijdelijke onplezierige situatie die veranderd kan worden. Je kunt je leven gaan leven met veel meer smaak en plezier met begeleiding door geestelijk begeleider/coach Annet Hogenbirk!

Aanbod

Er is een divers aanbod:

Op aanvraag:
vieringen en rituelen op maat
workshops en retraite
stiltewandelingen
meditatief atelier: bij voldoende belangstelling
ontmoeting in de bieb: in 2017. Momenteel niet

Zo kun je aandacht geven aan jouw leven met zin. Kiezen voor een leven dat voldoening geeft. Je staat stil bij wat voor jou belangrijk is en ook bij wat de rode draad is in je geschiedenis tot nu toe. Ik reik je handvatten aan om het spoor te vinden dat jij graag wilt volgen.

Methode

Wat je van mij mag verwachten:
Liefdevol, aandachtig en deskundig je nabij te zijn en met jou verkennen wat voor jou wezenlijk is. Luisteren naar je levensverhaal en oog hebben voor de rode draad hierin.
Helder feedback geven, de dialoog aangaan en je zo stimuleren jezelf actief te verkennen en bij jezelf stil te staan. Aandacht voor je diepe verlangens en je (verder te ontwikkelen) kwaliteiten. Je begeleiden met concrete opdrachten om hieraan te werken in je privé- en/of werksituatie. Je inspireren rust, aandacht en inspiratie zelf te ervaren in gesprek, stiltewandeling, gedichten, eigen beelden (imaginatie) en ontmoeting met anderen.

Koers Annet met Zin in mijn Leven

Ik ben een aantal jaren geleden meer meditatieve groepsactiviteiten gaan organiseren, omdat ik er van overtuigd ben – en gemerkt heb – dat deze heel effectief en bevrijdend werken. Het zijn mooie kansen die zomaar tussen het leven van alledag passen! Je hoeft er niet een heel weekend voor weg en ik probeer het voor iedereen ook financieel toegankelijk te houden.  Deze bijeenkomsten zijn heel bewust gericht op wat het dagelijks leven waardevoller maakt. Dat brengt ook onverwachte verandering in mensen op gang. Iemand verhuisde naar een andere plaats en durfde het aan om haar leven nieuw te gaan vormgeven met haar man met autisme. Ze vertelde in de retraitegroep dat ze dat zonder de retraites nooit had aangedurfd. Een ander koos er voor minder te gaan werken en een deeltijdstudie te doen en zo bezig te gaan met de verdieping die ze graag wil.

Oases

Het is mooi om te ervaren dat meditatieve wandelingen, Ontmoetingen Thuis en Retraites zo veel voor de deelnemers betekenen. Het zijn vaak oases van rust en van nieuwe gezichtspunten, leuke contacten met anderen ook. Ervaringen van een groeiende band tussen de deelnemers van de uitwisselingsgroep meditatie. Respect, openheid, durven kwetsbaar te zijn en onderlinge warmte: ze waren er. En dat is het mooie van dit met elkaar zoeken naar het anders doen in het leven: je merkt dat je het samen doet en dat dat helpt. Je raakt niet meer zo gauw teleurgesteld, als je niet meteen resultaat ziet of even geen aandacht hebt. Want je hoort het verhaal van de ander. En tussen de verhalen van anderen zitten altijd wel pareltjes of sterren die oplichten!