Home

Home

Verbinding met jezelf en de ander via Zin in mijn Leven

Lees het interview met Annet op Nieuw Wij

Mijn missie: Samenwerken aan een liefdevolle samenleving!

Retraites

Goed zijn voor jezelf werkt door in goed zijn voor een ander! Ook dit jaar kun je weer meedoen met retraiteprogramma’s in de 40-dagentijd en de advent. Tot 22 februari kun je aanmelden voor Verlangend naar Leven, dat vanaf 26 februari van start gaat. Kijk hier voor verdere informatie hierover www.zininmijnleven.nl/inspiratie/retraite

Ontmoeting Thuis

Maandelijks kun je anderen ontmoeten rond een zin-thema. Je leert jezelf beter kennen door aandachtig naar jezelf te luisteren en ook een moment samen stil te zijn en met elkaar uit te wisselen.

Individuele coaching

Afstemming op jouw leven
Als je kiest om door Annet begeleid te worden kies je voor persoonlijke begeleiding afgestemd op jouw levenssituatie en de ballen die jij in de lucht moet (wilt) houden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de combinatie zin en werk, maar ook om omgaan met ziekte en/of mantelzorger zijn. In sommige situaties kan begeleiding op jouw/jullie adres plaatsvinden.

Niet vanzelfsprekend
Zin hebben in je leven is belangrijk maar lang niet vanzelfsprekend. Bijna iedereen heeft wel eens depressieve gevoelens of gebrek aan energie. Je kunt lang te zwaar belast zijn, last van stress hebben, symptomen van een burn-out of andere klachten. Door samen met aandacht bij jou en je leven stil te staan – levensbegeleiding – kom je weer uit deze impasse. Want dat is het meestal wel, als je er op tijd aandacht schenkt: een tijdelijke onplezierige situatie die veranderd kan worden. Je kunt je leven gaan leven met veel meer smaak en plezier. Je staat stil bij wat voor jou belangrijk is en ook bij wat de rode draad is in je geschiedenis tot nu toe. Ik reik je handvatten aan om het spoor te vinden dat jij graag wilt volgen.

Aanbod op aanvraag:

Methode

Wat je van mij mag verwachten:

  1. Liefdevol, aandachtig en deskundig je nabij te zijn en met jou verkennen wat voor jou wezenlijk is.
  2. Luisteren naar je levensverhaal en oog hebben voor de rode draad hierin.
  3. Helder feedback geven, de dialoog aangaan en je zo stimuleren jezelf actief te verkennen en bij jezelf stil te staan.
  4. Aandacht voor je diepe verlangens en je (verder te ontwikkelen) kwaliteiten.
  5. Je begeleiden met concrete opdrachten om hieraan te werken in je privé- en/of werksituatie.
  6. Je inspireren rust, aandacht en inspiratie zelf te ervaren in gesprek, stiltewandeling, gedichten, eigen beelden (imaginatie) en ontmoeting met anderen.

Data
Ontmoeting Thuis:
25 januari 2020

Startwandeling:
29 februari 2020

Inspiratiebijeenkomsten 40-dagenretraite 2020:
7 maart
14 maart
21 maart
28 maart
4 april

Koers Annet met Zin in mijn Leven

Ik ben een aantal jaren geleden meer meditatieve groepsactiviteiten gaan organiseren, omdat ik er van overtuigd ben – en gemerkt heb – dat deze heel effectief en bevrijdend werken. Het zijn mooie kansen die zomaar tussen het leven van alledag passen! Je hoeft er niet een heel weekend voor weg en ik probeer het voor iedereen ook financieel toegankelijk te houden.  Deze bijeenkomsten zijn heel bewust gericht op wat het dagelijks leven waardevoller maakt. Dat brengt ook onverwachte verandering in mensen op gang. Iemand verhuisde naar een andere plaats en durfde het aan om haar leven nieuw te gaan vormgeven met haar man met autisme. Ze vertelde in de retraitegroep dat ze dat zonder de retraites nooit had aangedurfd. Een ander koos er voor minder te gaan werken en een deeltijdstudie te doen en zo bezig te gaan met de verdieping die ze graag wil.