Home

Home

Samen werken aan een liefdevolle samenleving

Dat lukt alleen als je thuis bent bij jezelf en je verbinding ervaart met jezelf. Concreet betekent dat: liefde ervaren voor wie ik ben. Ik schrijf het maar in de ‘ik-vorm’. Want ik ben ervan overtuigd dat dit iets is wat ieder ander graag ook zal zeggen. Als ik (jij dus ook) warm voor iets word, is dat aan mij te zien en te merken. En dat heeft invloed op een wereld met allemaal ‘ikken’.
Ik + ik = wij
Samen bouwen we aan onszelf en aan elkaar. En…aan onze inspiratie!


Verbinding met jezelf en de ander via Zin in mijn Leven

Lees het interview met Annet op Nieuw Wij

Mijn missie: Samenwerken aan een liefdevolle samenleving!

Retraites

boeiende momenten voor jezelf:
• eilandjes van rust en inspiratie
• prachtige muziek
• rake filmpjes
• prikkelende Bijbelverhalen die bepaald niet stoffig zijn
• digitaal materiaal dat door Annet Hogenbirk, ervaren en creatief zingevingscoach/theoloog geschreven en samengesteld is. Gewoonlijk in de zeven weken voor Pasen, de veertigdagentijd, en de vier weken voor Kerst, de advent. Sinds najaar 2021 is er ook een flexibele digitale retraite die je op elk door jou gewenst moment kunt gaan doen.

Wat is het?
Een soort cursus voor jezelf maar die geef je dan wel dagelijks aan jezelf: juist door stil te staan bij een stukje verhaal kom je innerlijk in beweging. Samen met muziek, verbeelding of andere vormen van creativiteit (mogelijk je eigen expressie) word je geraakt. En komt er een nieuwe energiestroom op gang.

Prikkelende Bijbelverhalen
Stilstaan bij deze verhalen betekent bezig zijn met de ervaringen en keuzes van mensen zoals jij en ik. En je kunt – net als zij – betrokken raken bij een ‘mysterie’, een Bron van inspiratie. Bijzonder genoeg zet dat ‘mysterie’ je wel gewoon met beide benen op de grond. Het laat je op een andere manier naar jezelf en je mogelijkheden kijken. En daardoor geeft het je ruimte om de dingen zó te doen als waar het (jouw) leven om vraagt. Dat is een bevrijdende manier van zijn.

Inspirerende Ontmoetingen

De tijd nemen om op een rij te zetten wat wezenlijk is voor je.
Het fijn vinden om in een vriendelijke sfeer anderen te ontmoeten.
Samen de heilzame werking van stilte ervaren (ca. 10 minuten).
Op een vrije manier kennismaken met levensbeschouwelijke/religieuze beelden in jezelf.

Voor wie?
Voor iedereen die behoefte heeft aan meer ruimte om zichzelf te zijn.
Voor wie graag meer energie wil hebben.
En voor wie meer voldoening wil hebben in het leven van alle dag.

Individuele coaching

Afstemming op jouw leven
Als je kiest om door Annet begeleid te worden kies je voor persoonlijke begeleiding afgestemd op jouw levenssituatie en de ballen die jij in de lucht moet (wilt) houden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de combinatie zin en werk, maar ook om omgaan met ziekte en/of mantelzorger zijn. In sommige situaties kan begeleiding op jouw/jullie adres plaatsvinden. In deze coronatijd zijn er diverse mogelijkheden om op een veilige manier begeleid te worden. Neem hierover contact met mij op.

Niet vanzelfsprekend
Zin hebben in je leven is belangrijk maar lang niet vanzelfsprekend. Bijna iedereen heeft wel eens depressieve gevoelens of gebrek aan energie. Je kunt lang te zwaar belast zijn, last van stress hebben, symptomen van een burn-out of andere klachten. Door samen met aandacht bij jou en je leven stil te staan – levensbegeleiding – kom je weer uit deze impasse. Want dat is het meestal wel, als je er op tijd aandacht schenkt: een tijdelijke onplezierige situatie die veranderd kan worden. Je kunt je leven gaan leven met veel meer smaak en plezier. Je staat stil bij wat voor jou belangrijk is en ook bij wat de rode draad is in je geschiedenis tot nu toe. Ik reik je handvatten aan om het spoor te vinden dat jij graag wilt volgen.

Aanbod op aanvraag:

Methode

Wat je van mij mag verwachten:

  1. Aandachtig en deskundig je nabij te zijn en met jou verkennen wat voor jou wezenlijk is.
  2. Luisteren naar je levensverhaal en oog hebben voor de rode draad hierin.
  3. Helder feedback geven, de dialoog aangaan en je zo stimuleren jezelf actief te verkennen en bij jezelf stil te staan.
  4. Aandacht voor je diepe verlangens en je (verder te ontwikkelen) kwaliteiten.
  5. Je begeleiden met concrete opdrachten om hieraan te werken in je privé- en/of werksituatie.
  6. . Je inspireren rust, aandacht en inspiratie zelf te ervaren in gesprek, stiltewandeling, gedichten, eigen beelden (imaginatie) en ontmoeting met anderen. En in de in jou aanwezige creativiteit te stimuleren.
  7. Gebruik van methodes uit het werkveld van geestelijke begeleiding, psychologie en lichaamsgerichte begeleiding.

Koers Annet met Zin in mijn Leven

Ik ben een aantal jaren geleden meer inspirerende groepsactiviteiten (waarin ontmoeting, muziek en korte stiltemeditatie) gaan organiseren. Ik ben er van overtuigd – en heb het ook zelf ervaren en merk het nog steeds  – dat deze heel effectief en bevrijdend werken. Het zijn mooie kansen die zomaar in het leven van alledag passen! Je hoeft er niet een heel weekend voor weg en ik probeer het voor iedereen ook financieel toegankelijk te houden.  Deze bijeenkomsten zijn heel bewust gericht op wat het dagelijks leven waardevoller maakt. Dat brengt ook onverwachte veranderingen in mensen op gang. Iemand verhuisde naar een andere plaats en durfde het aan om haar leven nieuw te gaan vormgeven met haar man met autisme. Ze vertelde in de ontmoetingsgroep dat ze dat zonder de retraites en de fijne ontmoetingen nooit had aangedurfd. Een ander koos er voor minder te gaan werken en een deeltijdstudie te doen en zo bezig te gaan met de verdieping die ze graag wil.